Wednesday, April 26, 2017

Hithuge veriyaa - Ali Rameez


GAAmG
Hithuge veriyaa kamuga veenama abadhuves firumaanamey 
Hithuge veriyaa kamuga veenama abadhuves firumaanamey 
EmDAmG
Athu hifaigen dhuniye thereah nukume hama udhuheynamey X2 
******************************************* 
GAmDG
Kaakubaaey thiya naseebeh milkukohgen adhu hury X2 
Thaaku in maareethi malakah hiyy eky hadhiyaa kury 
EmBAmG
Maakurinves hithuga leemey hiyy maves athulaanamey 
Hithuge veriyaa kamuga veenama abadhuves firumaanamey 
Athu hifaigen dhuniye thereah nukume hama udhuheynamey 
******************************************** 
GAmDG
Keevvebaaey nunidhifaa migothah mashah dhen oveveny X2 
Keevvebaaey hithuge vindhaa ley magey mi avasvany 
GBAmG
Keevvegenkan neyngunas dhen dhekelumah adhi dhaanamey 
Hithuge veriyaa kamuga veenama abadhuves firumaanamey 
Athu hifaigen dhuniye thereah nukume hama udhuheynamey 
******************************************** 
Loabi hithakah libununama dhen handhuvarah foruvaanamey X2 
Loabiverieh kamu hadhaigen umuru huskollaanamey 
Loabivaakan haamakohdhy dhuniye sissaalaanamey 
Hithuge veriyaa kamuga veenama abadhuves firumaanamey 
Athu hifaigen dhuniye thereah nukume hama udhuheynamey X2

No comments:

Post a Comment