Wednesday, August 26, 2015

Neyngi hithey gendhevyma lobin - Ali Rameez


CmD#Cm
neyngi hithey gendhevyma lobin mithuraa 
G#G7FmA#G#G7
nunidhey handhumavany handhumavany handhumavany 

meygaa jaha vindhu neyngi lobin 
gendhevy tho kalaa gendhevy kalaa gendhevy kalaa gendhevy kalaa 
neyngi hithey gendhevyma mithuraa hodheny 
CmG7G#A#
{vy handhaa reyga saafu handhuvaruga  
F
fenunu manzaru thakey 
A#Cm
foohinuveytho balaa} x2 
A#FCm
mendhamugaa fini manzilehgaa nidhaafaa vany 
nyengi hithey gendhevyma lobin mithuraa 
nunidhey handhumavany handhumavany handhumavany 
neyngi hithey gendhevyma lobin mithuraa hodheny 
{shakku nufilaathi neyngeyey haalu vaashe lobyga ehy 
hodheny saahibaa ohh} x2 
haal kiyaidheme faaruthah hedhey meygaa neyngeny

{hih kendeyneyhe thaaku dhaa konme liyevifaa vey thinan
hairaanveyey hairaanveye} x2
vaalobi neyngegnaa hih nagaigen balaashey amey
No comments:

Post a Comment