Sunday, June 22, 2014

Amaazaky - Ali Rameez


GmF
amaazaky mihaaru thiya loebey 
GmF
hih adhu dhinyme lobi dhen libeytho 
GmFD#Gm
malaa ey malaaey malaaey kurey fun asaru ingeytho 
GmFD#Gm
yaaru mivany loebbey hagygy yaaru mivany loebbey hagygy 
GmFD#Gm
yaaru mivany loebbey hagygy yaaru mivany loebbey hagygy 

 
amaazaky mihaaru thiya loebey 
hih adhu dhinyme lobi dhen libeytho 
yaaraa ey yaaraaey yaaraaey kurey fun asaru ingeytho 
yaaru mivany loebbey hagygy yaaru mivany loebbey hagygy 
 
GmF
handhahvure nayaa thazaa mooneythy 
Gm
zuvaan mihithugaavaa vindheythy 
handhahvure nayaa thazaa mooneythy 
zuvaan mihithugaavaa vindheythy 
 
GmFGm
furaanamiedhey alhuge dhirumeythy 
kalaayah kalaayah kalaayah ihusaasves nuveytho 
yaaru mivany loebbey hagygy yaaru mivany loebbey hagygy 
 
kalage loebbey leygaa hingany saaf 
hithah mivaagoi aslu neyngey yaaru 
kalaage loebbey leygaa hingany saaf 
hithah mivaagoi aslu neyngey yaaru 
thibaa feneytho kurevey inthizaaru 
kiyadheynan kiyaidheynan kiyaidheynan ishgy lazzatheh libeytho 
yaaru mivany loebbey hagygy yaaru mivany loebbey hagygy

No comments:

Post a Comment