Monday, March 10, 2014

Shaheedhunge Azum


                    
EmD
Hama himeyn mi jahvugaa                                     
EmD
Roalhi vai dhidha vihuruvaa                     
EmD
Chaalu minivan vathanugaa amnaa amanugaa 
EmD
Kaabafain dhekkevi magun 
Loabi vaa vathaneh mee 
Gandhee vafaatheri vaanamey 
Minivankan dhamahattan 
Dheena gaumasha 
Jaanun gurubaan vaanamey 
CDEm
Kulli gothakah roalhi vai dhen badhal vee 
CDEm
dhima dhimaain kalhi elhy 
CDEm
Kalhuvilaa tah eku eky ais andhiri kohlaigen 
CDEm
Baazu tah hamalaa dhinee 
(Chorus) Em & D 
Kerigen dhaanamey gaumattaka fidhaavan 
Azumaa joashuga fasjehumeh dhen nethey 
dhifaaugaa fahuvaguthah dhemi hunnanamey 
Dhevvavaandhey jannathuge mai magaam 
Dhivehi ley ohereny 
Biruveri aduthah gadha vanee 
Viha gadha hamalaa eh ais ery 
fahu neyvaa dhoo mi vee 
Minivan kamah gurubaan mi vee 
(Chorus) x2 
Kerigen dhiyamey gaumattaka fidhaavan 
Azumaa joashuga faheyves nujehemey 
dhifaaugaa fahuvaguthah kerigen hureemey 
Dhevvavaandhey jannathuge mai magaam 
kuri hiyvarun gaumah minivankan haasil viyey 
Dhekkevi namoona in ibraiy haasil kurama hingaa 
Mijeelunves mikama visnaalama hingaa 
Emmehaa dhivehi dharinves mi azum aa kurama hingaa 
Kerigen dhiyamey gaumattaka fidhaavan 
Azumaa joashuga faheyves nujehemey 
dhifaaugaa fahuvaguthah kerigen hureemey 
Dhevvavaandhey jannathuge mai magaam 

No comments:

Post a Comment