Monday, March 10, 2014

Mee Naanaa

C
mee naanaaey nidhifilaathee 
D
oagaavedheynan loabin uraalan 
D
ooh nindhavaanee 

mee naanaaey nidhifilaathee 
oagaavedheynan loabin uraalan 
hhmmm nindhavaanee 
mee naanaaey 
EmCDC
loabin mirey heelaafathaa nunidhan ebaulhey x2 
oohh ha aaahh 
loaves merey aaves furey hinithunve ebaovey 
loluge magey noor adhubunaanee 
oagaavedheynan loabin uraalan 
hhmmm nindhavaanee 
mee naanaa naanaey 
koalheegavaa maathah ekee loabin dheynamey x2 
jaanaa hiy theemagey aadhey hoadhenee 
loabikamun firumee heelafaaney 
oagaavedheynan loabin heeleema 
nindhavaanee mee naanaey 
mee naanaaey nidhifilaathee 
oagaavedheynan loabin uraalan 
ooh nindhavaanee 
mee naanaaey nidhifilaathee 
oagaavedheynan loabin uraalan 
hmm nindhavaanee 
mee naanaaey 

No comments:

Post a Comment