Sunday, March 30, 2014

Furihama vy handhaa

 
Em
{Furihama vy handhaa 
Am
 vidhaa tharithakaa kiyaniyye thahuniyaa  } *2 
DD
Fenifaa fenifa kalaa mikaunaa mulhi bimaaa 
GD
Hama ajaibun ajaibey vevidhany 

 
EmAm
{ Masthy thiyadhey kulavarun 
DEm
Gasthugaa hureveythybal an }  *2 
DEmDEm
Aadhey ufaa ekuga kuran beynunvey ma beynunveSye  *2 
Hama veye 
 
Furihama vy handhaa vidhaa tharithakaa kiyaniyye thahuniyaa 

No comments:

Post a Comment