Thursday, October 31, 2013

Raivareh hedheemaa - Meynaa Hassaan


CGC
raivareh hedheemaa thaa rulhi vejjaimuthaa 
CGC
thaaaku huttas thimaa baaru nikan kudathaa 
CF
la keyas bandufuraa kaa hasanaa farumasho 
la keyas bandufuraa kaa hasanaa farumasho 
CGC
raivareh hedheemaa thaa rulhi vejjaimuthaa 
CFGC
ahaa adu bey buney Bahaa thi handulaku therey 
FC
anhaa kafuney manikekey bafaa kan kendi hingajjey 
ahaa adu buney baha thi handulaku therey 
anhaa kafuney manikekey bafaa kan kendi hingajjey 
CFC
anha saharo dharumaey 
anha saharo dharumaey 
raivareh hedheemaa thaa rulhi vejjaimuthaa 
thaaaku huttas thimaa baaru nikan kudathaa 
la keyas bandufuraa kaa hasanaa farumasho 
la keyas bandufuraa kaa hasanaa farumasho 
raivareh hedheemaa thaa rulhi vejjaimuthaa 
nuvatha nubunaanuhey 
nuvatha vy hunnanhey 
nuvatha mashaa rulhivyhey 
nuvatha gadha lobivihey 
anha saharo dharumaey 
anha saharo dharumaey 
raivareh hedheemaa ....... 
kama hama kan fashaa 
kukulhukathilaa hadhaa 
kamaa enmen eky zamaaney mi  
anha saharo dharumaey 
anha saharo dharumaey 
raivareh hedheemaa ....... 

No comments:

Post a Comment