Friday, October 25, 2013

Lujain - EasaC
{Kunaa koh loa, dhushun edhigen, 
Am
Huraa kolhun, koraa kulhelan, 
Dm
Dhuvaalaa rey, kanbulo dheken, 
G
Dhuraa gaathun, balai laanan.} 
{{Vilaathu barafuge' sillankolhu, 
Hiyaa vahikan nufenunas adhu, 
Hilaahama foohi veynaai thadhu,  
Hifaa kah laahikeh noon adhaku.}} 
CF
Shifaa ah edhi abadhu vaanamey,  
FC
Himaayai dhee ehee vaanamey,].. * 2 
CDm
Nidhaa othas baladhu dheynan ingey, 
GC
Fisaari loluge' koyeh fadhainney. 
Fazaage' tharin s'ureyya aa,  
Handhaai kethi mirreekhu aa, 
Saraasaru haama bimuge' nayaa, 
Havaage' pareemme' dheken dhamaa. 
C,Dm,G,C,
Ingey, Lujain,*3. 
[Hithaa emme' magboolu haa kamei, 
Nihaayathah heyome' kohdheynamey,]..*2 
Hifaa athugaves madhadhu dheynan varah ingey, 
Firaa nulaa furaana hurihaa hindhaku meyey. 

1 comment: