Tuesday, May 7, 2013

Ogaavaashey kalaa - The Clove (The actual Chords)Asus4 = 002200


BEAsus4
ogavashey kalaa lobivaa ey malaa  
B
beynunvey kairiyah  
BE
thy ey ma edhey ufaa dhuruga nuhurey  
Asus4B
kairi ah aadhey lobin kalaa) *2  
B
ogaavaashey  
BF#
beynunvey balan hithugaavaashakuvaa  
AB
milolun fennaaney kulavaruthah  
BF#
beynunvey balan thiya moonaa lolaa  
AB
foosseh nuvey bala balaa  
F#E
reygandu nidhygaa feneyey   
AB
huvafenun thiyaufaa  
(CHORUS)  
heelymaa feney dhuniyege rythikan  
chaaley kalaa haadhahaa  
thiya rythi thunfathaa lolugaavaa vidhun  
fenumun heyraan nuveveynehey  
hih hamajehey ungugaa nidhaalumun lobivaa  
(CHORUS) 

No comments:

Post a Comment