Monday, July 9, 2012

lobeegaa (nter School Singing Competion 2012 Under 11 (Aiminath Sainaa Mohamed Rasheed - Jamaluddin School)


Em
heelymaa hiyaalugaa 
D
meyrunvey hiyaalugaa 
C
mathiverikan main bafain 
B
dheyhun heylymaa 
Em
veynaa hoonaa thuraa 
D
vyhaa visnaalumun 
C
lobin furidheymeyey 
B
dheyhun heylymaa 

 
GDCB
enmenah vaami ii badhalu neh raasthaa 
 
CDBCDEm
aalaa kollan vey haalu ki]Em]yaa lobeegaa lobeegaa 
dhannan enmen vey haalu kiyaa lobeegaa lobeegaa 
 
EmDC
lobeege baarun libifaavi noorun 
A7BEm
ajaibun furey vee alin 
angaidheyny seedhaa vi magugaa 
hingaaney gothey dhin alin 
 
uf ves nubuney dhulun 
nuruheyhen main bafain 
dheenun eba angaey 
vaashe lobeegaa 
ogaatherivey dharin faidhaavaan raasthaa 
hodhamn maadhan nayaa lobi lobygaa 
enmenah vaa miii badhalu neh raasthaa 
 
chorus 
 
hidhumai kurunmy adhu main bafainnaa 
raahatheke kiyaa hodhamaa 
maadhan libeyshey efaithiladhashunvy 
jannathekey vy hiyaa hodhamaa 
lazathu hiyaalugaa 
vey haalathu hiyaalugaa 
vey shuhurathu hiyaalugaa 
lobi lobygaa 
hodhaidhin haaufaa 
enmenves vaaneyey 
maadhanvy main bafain lobi lobygaa 
enmenah vaamii badhlu neh raasthaa 
 
chorus

No comments:

Post a Comment