Wednesday, June 13, 2012

hithaa roohunD#m
A#
hithaa roohun asaru kurany 
BA#D#m
hiyaalu mihen veveythiyye 

hithaa roohun asaru kurany 
hiyaalu mihen veveythiyye 
D#m
hithaa roohun 
 
 
D#mC#A#
ethah dhuvaheh kurin hinithun 
BD#m,D#m,A#,B,D#m
veveyney dhuvahakaa medhugaa 
C#
nikan unmeedhu kuramun 
A#BD#m
visnamun aimey ufaa edhigen 
BA#
bahaaruge moosumey miaii 
BA#D#m
edhey edhumehge jaadhoogaa 
 
hithaa roohun asaru kurany 
hiyaalu mihen veveythiyye 
hithaa roohun 
 
mi gulshanuaga mihen hinithun  
vamey dhuvahaku badhal numevaa 
milun numevaane thimalah mii 
vevey gurubaanekey edhigen 
mizaaju mihen badhalu vejjey 
thi fari naazukuvi lobeegaa 
 
hithaa roohun asaru kurany 
hiyaalu mihen veveythiyye 
hithaa roohun 
 
mihen thagudheerugaavymaa 
migoi thadhubeeru vevunymaa 
mikan ufalun mihen huttaa 
badhalu vevumun edhey mi ufaa 
hithaamain hih halaakuvegos 
nimeyniyye mi handhumaigaa 
 

No comments:

Post a Comment