Friday, June 22, 2012

Dhany dhany merigen lo

DAD
dhanee dhanee merigen loa hiyaal aaveemaa  -2 
DG
e reethi ungugaa nidhaalaa handhaan mi aaveemaa  -2 
GDAD
mihithuge malikaa libeytho umuru mi beeve dhanee -2 

DG
shazaa nudheyshey hithaaey ehee vedheyshe kalaa -2 
dhanee dhanee merigen loa hiyaal aaveemaa 
ruhey hithunhey nivaa vee magey hiyaa dhashgaa  -2 
furaanadheyshey huree raahathaa ekee loabi 
roveyne veythuvi maaxee ekee badhal veemaa -2 
dhanee dhanee merigen loa hiyaal aaveemaa 
thi reethi naazuku malakaa hureeme heelaathoa -2 
mireethi reythakey veyn libivanee libey hoonun -2 
dhushun edheythee nuforuvaashe nazaru heeleemaa  -2 
dhanee dhanee merigen loa hiyaal aaveemaa 
handhaanugaa hureveyhey mi umuru gelleythee 
vedhaane loabi zaham faalhugaa badhal veemaa 
engeyhe loabi vevee beyvafaa rahum veemaa -2 
dhanee dhanee merigen loa hiyaal aaveemaa….. 
dhanee dhaneee…….merigen loa…hiyaal aaveemaa……

No comments:

Post a Comment