Monday, June 4, 2012

Bune roveny ey- Ali Rameez


CF
Bune Roveny Ey Dhanee Hey 

FC
Fohelaafaalo  Isjahaalaa 
CF
Libey Thee Ey Aniyaa Bali Mi Hithah 

C
Kalaa Hunnan Mi Edheny 
 
C
Kuri Binaa Loabeegaa Nethi Fanaa Kollaafaa 
FGC
Aadheyhey Kurvey Mee Kalaa Hiyy Rovvaafaa 
CF
Handhaanun Kalaage Nan Foheven Nethumun 
GC
Jeheyey Gislaa Roan 

CF
Umurah Thihen Hurey Thoa 

FC
Edhi Kaireegaa Hiyy Ronee Ey 
 
Vee Ufaa Hayaathun Gellifaa Dhuniyeygaa 
Bedhifaa Vee Hafaraathun 
Magey Hiyy Bunedheyn Vee Hurihaa 
Handhaanun Kalaage Nan Foheven Nethumun 
Jeheyey Gislaa Roan 
Umurah Thihen Hurey Thoa 
Edhi Kaireegaa Hiyy Ronee Ey

No comments:

Post a Comment