Monday, April 9, 2012

zaanaa - Thoo


A
maamelaameli farivelaahen  
GDA
farivefolhifaavaa zaanaa thee magey 
A
beynumeh nuney mihaaraku  
GD
beeve dhiyumeh thiya ufaa 

A
dhuvahaku athun 
beeve dhiyumeh thiya ufaa 
dhuvahaku athun  
  

D
veemey gaathugaa  

G
ladhuraki velaaafaa 
DA
isjahaaly vaguthugaa 

D
veemey gaathugaa  

G
maa lobi lobin 
DA
isjahaalymaa 

G
ho ladhuraki velaafaa 
DA
isjahaaly vaguthugaa 

GDA
maa lobi lobin isjahaalymaa 

1 comment: