Wednesday, March 21, 2012

Raalhuthah - Trio


Cm
raalhuthah 
Gm
olhemun udhuhemun 
A#Cm
beehilaa iru dhonvelin (X2) 
CmGm
raalhuthah kiyamun kakunithah 
A#Cm
dhuvehadhaa iru dhonvelin 
D#A#
raagekey iveny vaigaa 
A#Cm
dhaa hitheh numevaane yageen (X2) 
A#Gm
vakive dhiya mithuruge handhaan thah 
A#GmCm
las faheh nethi aavely 
hiy fureyey fenumun rihi dhoadhithah (X2) 
dhoadhi rihi sandhu ravi ujaalaa 
mulhi fazaayaa alivelaa (X2) 
tharithakey vidhany nashaalaa 
hiygaimu koh ethurilaa (X2) 
eku ulhunu mithuruge handhaan thah 
nuruhunas hama aavely 
CmGmA#Cm
hiy dhathivey belumun e handhaan thah(X2) 
CmGm
hiy dhathi vey velumun e handhaan thah 
A#
kooruthah vihave hithuga  
Cm
laa 

No comments:

Post a Comment