Thursday, March 22, 2012

Mashah - UnooshaC#mA
(lo hulhuvaaa balaalymaa 
BE
fennany thi mooney 
C#mA
lobivaa kan angan  

BE
aharen beynunvey)*2 
 
A
kon kushehbaaey 
B
mashah mi kureveny 
A
keevvegen baaey 
B
mashah mihen mi buneveny 
A
aharennah dhn buneveny  
EB
lobi ma lobivey 
 
D
vilaathah mathin 

A
hingaalaa than balan 

EB
filaa indhe ma beleemey 
lo hulhuvaaa balaalymaa 
fennany thi mooney 
lobivaa kan angan  
aharen beynunvey 
 
kon kushehbaaey 
mashah mi kureveny 
keevvegen baaey 
mashah mihen mi buneveny 
aharennah dhn buneveny  
lobi ma lobivey 
 
vilaathah mathin 
hingaalaa than balan 
filaa indhe ma beleemey 
lo hulhuvaaa balaalymaa 
fennany thi mooney 
lobivaa kan angan  
aharen beynunvey 
lo hulhuvaaa balaalymaa 
fennany thi mooney 
lobivaa kan angan  
aharen beynunvey 
hithugaa thiya oi kameh 
thi hithuagaa mee neh kameh 
lobivaa kan angan aharen beynunvey 
 


No comments:

Post a Comment