Thursday, March 29, 2012

Gaumah ai minivan nooraany -DG
gaumah ai minivan nooraany 
AD
dhaurun mii handhaanthah aakurany 
DG
audhaana ithuru abutholunnah 
AD
zikuraage malun mi vedhun kurany 

 
DA
maazyge ujaalaa manzaruthah 
GD
maa reethi ufaaveri kurehunthah 
DA
maazyge ujaalaa manzaruthah 
GD
maa reethi ufaaveri kurehunthah 
DG
dhaathy adhu haamavamun kulathah 
AD
thaareehu alun mii aadyhavany 
 
chorus 
 
dhivehinge mi izzaththeri bimugaa 
dhivehinge mubaariku fehi dhandugaa 
dhivehinge muraalikamaa ekugaa 
roavamun dhiya gasthah fodhidhany 
 
chorus 
 
fis fisve mulhin dhiyayas virigen 
fasdhaanu levunu kashithah nethigen 
isnengevi kaabafain dhevvaa 
asleh minivan roohey libeny 
 
chorus 
 
dhinigen adhu gaumu midhaahindhugaa 
minivan dhidhaehge hiyaadhashugaa 
unikan neh roohaany bimugaa 
hinithunvaa roohuthakey fenuny 
 
chorus 
 
mathaiveri vi dhivehi ajudhaarunnah 
mathi machchah onna mi saabasthah 
mathimachchah amunaagain migothah 
mathiveri shukurey vevemun mi dhany 
 
 

No comments:

Post a Comment