Thursday, March 22, 2012

Aumeh neh vujoodhakah - Easa


EmAm
Ihugaa ulhunin, heelaa hedhi than balan

BEm
Iru ossumun, dhekunun ae manaazirun
  
EmAm
Dhookoh dhiyain, a'umennei vujoodhakah, 

BEm
Iru osfuhun, gaemey genuvee hithi kameh. 
  

Em
 Thiya hadhaan hithugaa, gosgentha ekugaa, 

AmB
Libunuhaa kekulhun dhurunumevey amudhun  --  *2. 

Em
Aadhey dhaan. 
  

EmAm
Dhuniye' umurah thiya hadhaan filumei nethey, 

BEm
Unikameh nayakas thibaa libumei nethey  --*2. 
  

B
huri hisaabun foarumei nei, 
Gulhi hedheyney maa gothei nei, 

AmB
Hurigothah kuri inthizaareggaa mivee. 
  
Thiya hadhaan hithugaa,,,,,,,. 
Aadhey dhaan x2 
Tuning : Standard

No comments:

Post a Comment