Thursday, February 23, 2012

Rovuney - Trio

CGCG
hithugaa ma jassaafaa 
CGDG
hinithunvefaa thibaa thi dhany 
hithugaa ma jassaafaa 
hinithunvefaa thibaa thi dhany 
 
mithuraa dhinhaa ufaa 
gini kan dheefaa thi gelluny 
hithugaa ma jassaafaa 
hinithunvefaa thibaa thi dhany 
mithuraa dhinhaa ufaa 
gini kan dheefaa thi gelluny 
 
AmFAmG
rovuney erey hithugaa jessythy 
EmAmFG
maruvey handhaan kafunah erey 
 
masthehgaa ma hellythaa 
gasthugaa aniyaa dhinythaa 
masthehgaa ma hellythaa 
gasthugaa aniyaa dhinythaa 
rovuney erey thiyahen hedhythy 

FGAm
hithugaa handhaan aavefaa aalaavey 

FGAm
hithugaa handhaan aavefaa aalaavey 
 
 
rovuney erey hithugaa jessythy 
maruvey handhaan kafunah erey 
hithugaa handhaan aavefaa aalaavey 
hithugaa handhaan aavefaa aalaavey

No comments:

Post a Comment