Wednesday, February 8, 2012

Marey mithuraa


(AM, E, G, F, E) these are the chords used in this songs

marey mithuraa mi dhuniyeyn
vaki kuree mi asar hingaathee

marey mithuraa mi duniyeyn
vaki kuree mi asar hingaathee
emme fahu vindhaa jehendhen
karu thereyn mi zahar hingaathee

marey mithuraa mi dhuniyeyn
vaki kuree mi asar hingaathee

haadha ummeedheh kureemey maadhamaa roashan kuran
haadha ummeedheh kureemey maadhamaa roashan kuran
uni nuvaa ufalaa araamaa eku mulhin loabin ulhen
roela roela
gisla gisla
karu thereyn mi zahar hingaathee

marey mithuraa mi duniyeyn
vaki kuree mi asar hingaathee
emme fahu vindhaa jehendhen
karu thereyn mi zahar hingaathee

marey mithuraa mi duniyeyn
vaki kuree mi asar hingaathee

eku ekeegaa mruge dhaanun than libunu namaee mihen
eku ekeegaa mruge dhaanun than libunu namaee mihen
uni nuvaa ufalaa araamaa eku mulhin loabin ulhen
roela roela
gisla gisla
karu thereyn mi zahar hingaathee

marey mithuraa mi duniyeyn
vaki kuree mi asar hingaathee
emme fahu vindhaa jehendhen
karu thereyn mi zahar hingaathee

marey mithuraa mi duniyeyn
vaki kuree mi asar hingaathee

No comments:

Post a Comment