Sunday, February 19, 2012

Aisha

 
Picking pattern

  Bm   G   D    A
e-------2-------------3--------------2--------------0------------
h-------2-------------3--------------3--------------2------------
G----4-------------0--------------2--------------2---------------
D------------------------------0---------------------------------
A--2------------------------------------------0------------------
E---------------3------------------------------------------------

Intro: Bm G D A  Bm G F# Em7

Bm,G,D,A

russaa lumun dhaaneybaa 
nooraa hurefiyyaa roneythaa 
gendhaaname dhonves velaa 
meeny aisha gendhan aadhey dhaan 
gossaa nikan dhuvaaney 
asthaa moodhah erenvy dhw 
kulhelan aadheytho ey muniyaa 
aadhey aishaa heelaafaa 
dhaany bunanhey hignaalan 
nala hedhilaa dhw mithiby 
kulhivaru balashey hingaa 
dhaaney varu nethyma thaa dhw 
Bm,G,D,A
   
aishaa aishaa lobin govaa 
aishaa aishaa aadhey dhaan 
aishaa aishaa lobin govaa 
aishaa aishaa aadhey dhaan 

Bm,G,D,A
lefennethy ingey e eynaa 
nunidhaa e ronyves eynaa 
nukevifa iny keevvefaa 
varunethifavymathaa dhw 

Bm,G,D,A
aishaa aishaa balivefaa 
aishaa aishaa keevvybaa 
EmC
roveythy fureymey lo 
EmC
maayoosy vevifaa 
AmD
hingaaane varu nethyma thaaey dhw 

BmEm
kalhi araa hama indhefaa 
CEm
hashamathaa erumun 

B
vedhumah genuvymaa dhw 
nimuny aishaa gellunythaa 
aadhey kaakahhey visnaidheyny 
visnaa nulumun gelley hayaathey 
thi dheny lha dharinnah aniyaa ey dhw 
aishaa aishaa lobin hodhaa 
aishaa aishaa rolaa mibuny 
aishaa aishaa rolaafaa 
aishaa aishaa gellunythy 
aishaa aishaa rolaafaa 
laaalaaa, laalaaa,,laaaa raa reee raaraaaa 
aishaa aishaa ,aishaa aishaa ,aishaa aishaa  
aishaa aishaa ,aishaa aishaa ,aishaa aishaa 

1 comment: