Sunday, February 19, 2012

Aisbaya

BmA                                      
lobi lobin rankolhaa  

GBm
madu madun kariyah aisbaya 
BmA
dhuruga thiyahen nuhure dhen 

GBm
koli kuran kairiyah aisbaya 
BmA
beehilan thiya moonuga firuman  
GBm
bosdhey hih vaathy 
beehilan thiya moonuga firuman  
bosdhey hih vaathy 
BmA
huvafenunves fennany 

GBm
manje kairiyah ara onnathan 
huvafenunves fennany 
manje kairiyah ara onnathan 
 
Bm
kurimathin kandaali nazarunves 

A
heskiyaafa finimavy 
G
hiyaaluthah magey viyey thibaai ekugaa erey 
Bm
salhivelan 
kurimathin kandaali nazarunves 
heskiyaafa finimavy 
hiyaaluthah magey viyey thibaai ekugaa erey 
salhivelan 
beehilan thiya moonuga firuman  
bosdhey hih vaathy 
beehilan thiya moonuga firuman  
bosdhey hih vaathy 
 
BmA
beyru magugaa burujahan 

GBm
dhn mashaa eky hingan aisbaya 
lobi lobin rankolhaa  
koli kuran kairiyah aisbayaa 
dhuruga thiyahen nuhure dhen 
madu madun kariyah aisbayaa

1 comment: