Thursday, January 12, 2012

Yaaraa hinithunveemaa

 
chorus
 
GDCG
yaaraa hinithun veema,hureveyne hey mihen 
GDCG
yaaraa beynun veema,dhuruvaane hey ma dhen 
AmDG
veemaa naahaashey keevve hey,adhi 
AmDG
noonee nubunaashey noonekey 
 
chorus
 
AmGCG
maamaluge meeru vas thakun, maazee handhaan vanee 
AmGC
loabee ge inthizaaruga,mi hihiyaalu aavanee 
AmGAmG
naahaashey keevvehey,nubunaashey noonekey 
AmD
hiy-ves dhineemey 
 
chorus x 2
 
AmGCG
kairin kalaa balaalumun,neyngeyhe veegothei 
AmGCG
sirrei bunan handhaanvefa,dhoo bandhuvee magey 
AmGAmG
naahaashey keevvehey,nubunaashey noonekey 
AmD
hiy-ves dhineemey 
 
chorus

No comments:

Post a Comment