Wednesday, January 4, 2012

Salhi gendhaaney(Em)salhigendhaany dhonin dhaaney
dhuvvandhaaney
haaru dhamah
(Bm)heyvattaalaa foovahdhdhaalaa
salhikan nubalaa
dheybalaa
(Em)salhigendhaany dhonin dhaaney
dhuvvandhaaney
haaru dham(Bm)ah
dheyba(Em)laa

(C)hih balivegen dhaanvy(D)hey
(C)misraabun kassan ulheny(D)hey

Chorus

naaraa odiyah dhirumbaa kolhah
bas nuvikegna keyolhubey
naaraa odiyah dhirumbaa kolhah
bas nuvikegna keyolhubey
fooneh fayah fenfurumy
kandu koskamekey bune ulheyye

CHORUS

No comments:

Post a Comment