Friday, January 6, 2012

Mi Handhaan - Thaatha

(Am)nuvaanamak(C)aa nubelyhey thiyahen
(G)balaaleema (F)hithah sifa(G)vey
(Am)nuvaanamak(C)aa nugulhyhey thiyahen
(G)gulhaalyma (F)adun inge(G)yey
(Am)olhuvaalan ulhuny (G)mashakah nuney
olhu(F)vaaves levuny (G)hama thihithashey

(Am)annaashey dhoo(C)gnaa
nufilaashey loeb(G)bah
thiya hithakun nu(F)fiala(G)ney
mi han(Am)dhaan
(Am)hunnaashey rovi(C)faa
goi dhoonukurevi(G)faa
thiya hithakun nu(F)fiala(G)ney
mi han(Am)dhaan

bodaa kamakun aniyaa nufilaaney
ladhakaa hure thadhu nufilaahen
hih heyo vevigen dheraeh nulibeyney
nuvaaney foruveykah thiyahen
heekuranyhey abadhah hunnaaney
isaahithkun lolah gelleyney

Chorus

vaa(Am)thy he(C)y filany(G) ladhun(F)
vaa(Am)thy he(C)y ulheny(G) birun(F)

No comments:

Post a Comment