Tuesday, December 13, 2011

Yaaraage heelun- Thiththi

(Am)Yaraage Heelun, Loluge Noorun
(F)Hiyy Dheewana Ve(G)yey
(F)Athuga Beehen (G)Abadhah Edheynan
(F)Buneleveyhaa (Am)Vey
Jaadhoovi Heelun Handhuge Noorun
Yaaraa Handhaan Aaveyey
Athugaa Hifaalan, Firumaa Hadhaalan, Mi Hiyy Beynun Vey

(Am)Fenna Fashugaa Thi(G)baa Hurun
(Am)Keh Veveyney (G)Hey
(Am)Emme Faharaku Vi(G)yas Dhulun (F)Nan Iveyney (G)Hey
(F)Loabivaa Ey (G)Yaaraa Ahaashey
(F)Hiyy Nudheynan (Am)Hey

(use same chords as in above verse)
Iruossi Dhaairu Ekani Vefaa Annaaney Kamugaa
Dhirumeh Hureethee Hashi Therey
Inthizaarehgaa
Haalakee Mee Yaaraa Dhekeyshey
Nuhure Maa Dhurugaa

No comments:

Post a Comment