Wednesday, December 14, 2011

Rukkuri - Traphic jam

 Use power chords

(A)vaanuvaa neyngifaa (G)thaakah dhaan nukerifaa (F)biru verikan hithugaa (A)rashu emmen humugaa
(A)thaakun nujehey meeheh (G)ais dhekki molhu vaahakain (F)kaakah hey ingeynee (A)maana kuran mudhimu bunee
(A)veemaa emmen gos (F)araashey (G)rukkuriyah
(A)veemaa emmen gos (F)araashey veri(G)yaa bolah

(A)komme bedhdhumakah (G)nettumeh onnaaneh ey (F)komme meehakah ves (A)baareh libifaa veh yey
(A)aharen ge rattehsheh (G)komme faharaku buneyey (F)boa kaalumuge kurin (A)boa salaameh kuraashey
veemaa emmen gos araashey rukkuriyah
veemaa emmen gos araashey raiveriyaa bolah
veemaa emmen gos araashey rukkuriyah
veemaa emmen gos araashey raiveriyaa bolah

veemaa emmen gos araashey rukkuriyah
veemaa emmen gos araashey raiveriyaa bolah
veemaa emmen gos araashey rukkuriyah
veemaa emmen gos araashey raiveriyaa bolah

No comments:

Post a Comment