Friday, December 9, 2011

Ogaavaashey - The Clove


CHORUS:
(B)ogavashey kalaa lobi(E)vaa ey ma(A)laa
beynunvey kairi(B)yah
thy ey ma edhey u(B)faa dhuruga (E)nuhurey
kairi (A)ah aadhey lobin ka(B)laa) *2
(B)ogaavaashey

(B)beynunvey balan hithugaavaashaku(A)vaa
milolun fennaaney kulavaru(B)thah
(B)beynunvey balan thiya moonaa lo(A)laa
foosseh nuvey bala ba(B)laa
reygandu nidhy(F#)gaa fene(E)yey 
huvafe(A)nun thiyau(B)faa

(CHORUS)


heelymaa feney dhuniyege rythikan
chaaley kalaa haadhahaa
thiya rythi thunfathaa lolugaavaa vidhun
fenumun heyraan nuveveynehey
hih hamajehey ungugaa nidhaalumun lobivaa

(CHORUS)

No comments:

Post a Comment