Thursday, December 29, 2011

Mendhan -Umar Zahir

Chorus:
( (Am)mendhan (E)veemaa himeyn
(Am)mendhan (E)veemaa himeyn
(E)nidhimagey (Am)filaadhey
(E)handhumain (Am)yaaraage fun
(G)nunidhey aan (Am)ekey)*2

(A)lobin kuri vaudhuthakun eky
sikundi haasvedhe(G)yey
(A)vaudhu uvaalaafa dhiyaimaa
beyvafaatheri(G)yaa
(F)adhu kiyaa dheyny kihi(G)nehhey
hayaai mi (E)mey fisve(Am)ye
(G)nunidhey aan (Am)key

chorus

eku eulhunu fari moosun
aimeyey lobin
hithuge mi chaalu ujaalaa
ali viyey mehefil
mehefilgaa adhu gaimey vany
kalhu andhieiyey
nunidhey aan ekey

Chorus


Chords Used

Am    003210
E     022100
A     002220
G     320033
F      033210   

No comments:

Post a Comment