Sunday, December 11, 2011

Kon kushehbaa - Unknown artist

Chorus:
( (G)kon kushehbaa mashah hudhdha (Em)nun kurevuny
beeve (C)bossunlumun adhu (D)kekulhun hithah libeny(G)) *2

( (G)maai kalaako mihaal fille(Am)vun beynumy
dhey hithaamain dhe lo theme(G)ny)*2
(G)nuruhun vy sababu keevve(Em)hey naangany
vy tha(C)neh neyngeny keytha (D)veellaa gothey nuva(G)ny

Chorus

(eyru effadha vany nunimey eedhakah
masthu russaa araam nufilaa)*2
 heh milaahah evy leyfa hanhaaravaa
visna visnaa mihen vyma kekulhun hithah libeny

Chorus
beeve bossun lumun adhu kekulhun hithah libeny *2

No comments:

Post a Comment