Thursday, December 1, 2011

HIh miothy dheyhhithun - Ali Rameez

Dm         Gm            C       Dm
hih miothy dheyhithun nagaafaa kalaayah
Dm          Gm             C      Dm
hih midheny hiba koffaa ekygaa kalaayah
A#     Dm        C
dhaan mihih edheythy
C                Dm
dhaan mihih edheythy
dhaan mihih edheythy
hih miothy dheyhithun nagafaa kalaayah
hih midheny hiba koffaa ekygaa kalaayah
dhaan mihih edheythy
dhaan mihih edheythy

Dm         Gm         C           Dm
shakuavaey mihih kury hendhunaa haveera
Dm        C                     Dm
faruvaaeh nethi hithah aniyaa libeythy
shakuavaey mihih kury hendhunaa haveera
faruvaaeh nethi hithah aniyaa libeythy
C                Dm
dhaan mihih edheythy
dhaan mihih edheythy
dhaan mihih edheythy

rihumeh hama hithah veyey thiyanan iveythy
firumaalan hih edhey hinithun velaathy
rihumeh hama hithah veyey thiyanan iveythy
firumaalan hih edhey hinithun velaathy
dhaan mihih edheythy
dhaan mihih edheythy
dhaan mihih edheythy

hithugaavaa hiyaaluthah angaaladheyny
mithuraayah hih eky dheefaa bunaany
hithugaavaa hiyaaluthah angaaladheyny
mithuraayah hih eky dheefaa bunaany
dhaan mihih edheythy
dhaan mihih edheythy
dhaan mihih edheythy

hih miothy dheyhithun nagafaa kalaayah
hih midheny hiba koffaa ekygaa kalaayah
dhaan mihih edheythy
dhaan mihih edheythy
mihih edheythy dhaan mihih edheythy
mihih edheythy dhaan mihih edheythy
mihih edheythy dhaan mihih edheythy

No comments:

Post a Comment