Friday, December 9, 2011

Haalathey-Fatho

(Em)thaama huregen isjehy
(Am)vaane meehaku nulibumun
(B7)haamayah beyzaaaruvy nika(Em)methi kamun
(Em)maamalun foni bolumun
(Am)maathakun vas nethi dheyey
(B7)haalathey mii oi magey nika(Em)methi kamun
(Am)raalhugaa raalhugaa jehi(Em)gen

(Em)raalhugaa jehi(Am)gen ma dhaairu
maa thi huregen (Em)fasdhiny
maakurin thiya (Am)kan engun nama(Em)ii
(Em)vaakasheh nujeheyne fun
hi(Am)thaamathekeh koh ron
(B7)haadhaahaa dherayey mashah kan(Em)vy gothun

((Em)haalathey mi-(Am)ee ey malaa kanu(Em)laa ahaa)*2

kanduvi lobin hih oyaalaa
ekaniverikan lee vashaa
handhuvarun alikan fandu mivany
lobi adhu gellijjeyey
hih halaakoffaa
dhookoffaa yaaraa dhiyumun

thaama huregen isjehy
vaane meehaku nulibumun
haamayah beyzaaaruvy
nikamethi kamun
maamalun foni bolumun
maathakun vas nethi dheyey
haalathey mii oi magey nikamethi kamun
(haalathey mi-ee ey malaa kanulaa ahaa)*4

No comments:

Post a Comment