Monday, December 26, 2011

Dhiruvi nishaan_ Sameeu

Chorus:
((Em)dhiruvi nishaan nishaanunvi ba(Am)haaraa
(B)roohaai jismun u(C)faadhen milobin (Em)nishaan
hodhey mazaa ufaadhey misa(Am)haaraa
noorun ujaala magey hi(B)yaalunney
(C)edhevey beyga(B)raaru nume(Em)dhaa)*2

((Em)olhigen dhiny veyny shazaa
(Am)nooney mii (Em)roohy ufaa)*2
(Em)hodhey (B)veyny (Em)aniyaa
(Em)roohy (B)veyny (Em)dhiruvaa

(Em)dheyshey ufaa badhaluvi sha(Am)zaagaa
noorun ujaala magey hi(B)yaalunney
(C)edhevey beyga(B)raaru nume(Em)dhaa

Chorus

(heelun araa ufalun buny
baruthylavy jaanaavafaa)*2
beynunvaathy firuman
lobin bunamey mithuraa
edhumun madhadhu
ufaadhey mi sahaaraa
noorun ujaala magey hiyaalunney
edhevey beygaraaru numedhaa

Chorus

No comments:

Post a Comment