Wednesday, December 14, 2011

Beynunveema - Sameeu

(A)Rovifaa hureen hiyydhathi(D)kan nethi fi(E)laathoa
(A)Edhigen hureen farikan (D)nudhanees li(E)lbeythoa
(A)Ethakeh dhu(D)vasthah veythu(A)vee hithugaa ri(E)lhunthah ithuruvee
(D)Ethakeh re(A)yey heylaa hu(D)ree thiyamaa fe(E)lneythoa ey be(A)lee

Chorus:
(Beynunvee (Bm)maa bindhelevey thoa dhanve dhan dhen huree
Beynunvee (A)haa foni ufaathah hithu alhaigen huree) *2


Huvafen thakun ekireyvun thah dhusheemey
Ummeedhu aakurevey thoa ves beleemey
Farudhaa vefaa dhurugaa huree kon inthizaareh hey thi ee
Shakuvaa kuree edhigen kalaa thiya inthizaarey kuree

Chorus*2

Neygunu kamun thiya kamanaa heeli heelun
Birugaiy varun nukerunu fenileema heelan
Faruvaayakah edhumun fahun keekey bunaanee thiya dhulun
Hahthaa ehen nuruhun vedhaaney heevaathee ey huree

Chorus*2

Hiyy edhi dhanee hiyy dhathi thah ves vaneeyey
Hiyy dhathi vegen maruvaan veeyey heevaneeyey
Ethakeh dhuvasthah veythivee hithugaa rihunthah ithuruvee
Ethakeh rey heylaa huree adhives libeythoa eba hurin

Chorus *6

No comments:

Post a Comment