Friday, December 30, 2011

Alhuvethikamugaa- Traphic jam(Dm)Hunnaashey thi bodaakamugaa
muguraa raalhu ge dhashuvandhen
alhu(A#)vethi kamugaa

(Dm)fenigen dhaanee thi gothugai hey
badhaleh gennan noolhenyaa dhen (A#)noolheyshey

aha(Dm)ren aa dhurugaa
(A#)dhuniyeygaa (C)kithaken meehun
(A)alhuvethikamu(A#)aa ulhe'ey
dhuniyeygaa (C)ehthakeh baeh
(A)nafuraathu ku(A#)raa kamekey
bodaakamugaa(Dm)

Hunnaashey thi bodaakamugaa
muguraa raalhu ge dhashuvandhen
alhuvethi kamugaa

visnaa visnaa hunnaashey
kureveyney kameh noa'hnaaney fahuneyvaagaa

vaguthui ais jehenee
ra'ngalhaai nubai e'ngeyey
hurihaa ehcheh e'negeyey
gothugaa hifahahtanyaa
egothuigaa dhookohlaa shey
bodaakamugaa

Hunnaashey thi bodaakamugaa

bodaakamugaa
ra'ngalhaai nubai e'ngeyey
hurihaa ehcheh e'negeyey
gothugaa hifahahtanyaa
egothuigaa dhookohlaa shey
bodaakamugaa

Hunnaashey thi bodaakamugaa
muguraa raalhu ge dhashuvandhen

alhuvethi kamugaa(x5)

Chords used

Dm  x00231 
A#    688766
    032010

No comments:

Post a Comment