Thursday, December 29, 2011

Abadhah mihandhaan kuramaa - Fazeel

(F#m )edhemey edhemey
mikiyaa raag (A)yaadhu kurumah
(F#m )abadhah mihandhaan kura(E)maa
(F#m )abadhah mihandhaan kura(E)maa
(F#m )edhemey edhemey
mikiyaa raag (A)yaadhu kurumah
((F#m )abadhah mihandhaan kura(E)maa)*2
(F#)roala hee(B)laa
(F#)eki moosumu(B)gaa
(F#m )dhuru dhurugaa ulhunas
(F#m )abadhah mihandhaan kura(E)maa)*2

((F#m )haadha edhemey edhemey
umurah thiya (Bm)lobi libun
(E)dhuruga mashaa ulhumah
(F#m )jehidhaane ehenas neyngeyhey)*2
dhetha(A)nehgaa viya (Bm)kas
midhe (E)roohu ekygaa (F#m )ulhemaa

(abadhah mihandhaan kuramaa)*2
edhemey edhemey
mikiyaa raag yaadhu kurumah
(abadhah mihandhaan kuramaa)*2

(veyn libigen thihithah
karuna alhaa ronama mithuru
dhaaname ufalun ingey
thiya hithugaa firuman)*2
fun lobi dheynamey
thiya yaaru edheyhaa gothugaa


Chords used

F#m     244222
E     022100
A     002220
B    224442
Bm   224432

No comments:

Post a Comment