Saturday, November 26, 2011

varubalivany - 1knight stand

C                     EM
NIKAN BAARAH OFEEHUN GE AH AII ARAAM KURAN
AM                      G
DHN KIHIENH HEY ITHURAH MASEHKATHEH FESHEYNY
C                     EM
NIDHAN ARAAMU KURANVES VAGUTHEH NUDHY KAN KURAN
AM                      G
BURAKOH ULHEFAA AIMAA DHEN VAANY MIHENNEY

C                   AM      G
LOBI NUVANYKY NUNEY VARUBALI VANIYEYE
C                   AM      G
LOBI NUVANYKY NUNEY VARUBALI VANIYEE
C                   AM      G
VISNAIDHINAS KALAAYAH VISNEN NETHIYEYE
C                    AM     G
LOBI NUVANYKY NUNEY VARU BALIVANIYEYE

NIKAN FORYGAA OVVAA OLHIGEN MASHAH NIDHUNY
MAAFAH EDHUNYMAA KAN KASHI MATHIYEYE ALHAALY
MIKAN MEEHAA MACHHAH DHAANEY KAMAHVES HEENUKURAN
BURAKOH ULHEFAA AIMAA DHEN VAANY MIHENNEY

LOBI NUVANYKY NUNEY VARUBALI VANIYEYE
LOBI NUVANYKY NUNEY VARUBALI VANIYEE
VISNAIDHINAS KALAAYAH VISNEN NETHIYEYE
LOBI NUVANYKY NUNEY VARU BALIVANIYEYE

No comments:

Post a Comment