Wednesday, November 30, 2011

lololakah ninjeh naadhey - Ali Rameez

D
lolakah ninjeh naadhey
mi hithah vaavaru neyngey
C                         G
heevey hih bunaahen las lahun
       C                        D
mooneh thiyanun fennaakah neydheymey
lolakah ninjeh naadhey
mi hithah vaavaru neyngey
heevey hih bunaahen las lahun
mooneh thiyanun fennaakah neydheymey

D
lobeege masthy galamun 
                          G
hithugaa fevijjey thiyanan
                       C
gulhilaamehijjey hiyanihen
        G                        D
dhaahaa thaakun govaalaahen heevany
dhaahaa thaakun govaalaahen heevany

chorus

kairyga hunnan edheny
dhurugaa ulhey hih nuvany
mulhi hih dhevijjey fenilumun
dhekilaa hivvaa zuvaan mooney hodheny
dhekilaa hivvaa zuvaan mooney hodheny

chorus

ranikan kuraashey edheny
mi hithun magaamey midheny
hithugaa vikaahen madu madun
yaaraa lobin balaalymaa heevany
yaaraa lobin balaalymaa heevany

chorus

No comments:

Post a Comment