Friday, November 25, 2011

fasdheefa dhaathy - Traphic jam

Intro: Dm, C, Am, Am, Dm, C, Am,

Am Dm
hoadhimey hinithun eyna gaathun

... C Am
dhaadhi kaarin, masdhee ufalun

Am Dm
Visnaa fikureh eynaa nukurey

C Am
Ekuga ulhumah, hairan maveemey

C Dm
Mee mashah vaa varuge kameh noon

Am
fasdheefa dhaathee

C Dm
Mee mashah vaa varuge kameh noon

Am
fasdheefa dhaathee
 
 
LYRICS
Hoadheemey hinithun eynaa gaathun
dhaadhi kaarin masthee ufalun
visnaa fikureh eyna nukurey
ekugaa ulhuma hairaan ma veemey
mee masha vaavaru ge kame noon fasdheefai dhaathee
mee masha vaavaru ge kame noon fasdheefai dhaathee
tharithah fiya jahaa than fene’ey
furi hama vey ha’ndhuge farikan
ekugai mashah ulhevidhaanehey
aadheys kon bunamey fasdhee nudhaashey
visnaidheyn ulhefai dhaane’ey
adhi annaane’ey maayoosvefai hurey
gislai romun bunedheyney’ey
majuboorey minoon gotheh nethey
mee mashah vaavaruge kameh noon aadheys koh bunamey
mee mashah vaavrunge kameh noon fasdhee nudhaashey

1 comment:

  1. awesome but wish teh whole lyric was here

    ReplyDelete