Friday, November 25, 2011

Fari paree - Sameeu

     

B
hodhaa balamun dheathah kiremun
gos e obaalythaa
konme reakuves eh vaguthehgaa
reethi pareen dhekilaaa
A               B
fari paree nuruhunvefa huregen
A             B
gaathugaa bunelythaa
A           B
lobivaavaru dhakkan thiyahen
A                 B
veynugaa thiya husvany

Sissaigen gos heyverikan vevi hama bimah feybee
Harukoh hingamun lhenthah kiyanee mithuraage ruhun hoadhaan

Fari paree nuruhunvefa huregen gaathugaa buneleethaa
Loabivaavaru dhakkan thiyahen veynugaa thiya husvanee
ho oh oh

Fari paree nuruhunvefa huregen gaathugaa buneleethaa
(hey hey)
Loabivaavaru dhakkan thiyahen veynugaa thiya husvanee

Sissaigen gos heyverikan vevi hama bimah feybee

No comments:

Post a Comment