Friday, November 25, 2011

Dhurugaahurythy - Lemon Band

DHURUGAA HURYTHY (AM,Emaj,Dm)

dhurugaa hureethy v beyvafaa
haasil nuvy kuri unmeedhuthah
loabin ulhunuhaa reythah eky kafunahve nimidhiyaee
...
libidhey sazaa mee umurah mithaa
kurevey hiyaalun maayoos vefaa
karunun dheloa furigen adhu dhany maayoosve ekani vefaa

nethey ufaleh adhu mi dhuniyeygaa
nethey hama jehumeh adhu mi dhuniyeygaa
vaudhaa huvaakohfaa kehi dhiny loabin ulhunu yaaraa

mithuraage masthy huvafenthakun
milolah edheythy haadhaa thakun
hithugaa veyey thiya dhin haa sazaa aalaaveyey umurah

gina kohfiyey adhu mibimah alhaa
lahvaa shifaa inn mikamah mashah
nimigen dhany ey bali dhaanugaa
nulibun mashah thi ufaa

nethey ufaleh adhu mi dhuniyeygaa
nethey hama jehumeh adhu mi dhuniyeygaa
vaudhaa huvaakohfaa kehi dhiny loabin ulhunu yaaraa

No comments:

Post a Comment