Friday, November 25, 2011

Dhon kamana-TRio

dhonkamana- trio

intro - C F G C F G

C
... dhon kamana feneythoa
C
rashutherey ulhefymey
F C
fennaaneybaa libeyneybaa
C
dhon kamana feneythoa
C
rashutherey ulhefymey
F C
fennaaneybaa libeyneybaa
G F
thee magey raanee ey
G F C
hih edhey malikaaey fennaanebaa
C
libeyneybaa


C
vilaathah nookuraashey
C F
udumathin fehi kuraashe namaves
C
mivaa loebbeh badhaleh nuvaaney
C
loabivey inthihaa
C F
loabivey haadhahaa nethumun
C
vedhaaney fanaa dhuiniyain vedhaaney
G F
thee magey raanee ey
G F C
hih edhey malikaaey fennaanebaa
C
libeyneybaa
C
libeynebaa

C
dhon kamana feneythoa
C
rashutherey ulhefymey
F C
fennaaneybaa libeyneybaa
C
dhon kamana feneythoa
C
rashutherey ulhefymey
F C
fennaaneybaa libeyneybaa
G F
thee magey raanee ey
G F C
hih edhey malikaaey fennaanebaa
C
libeyneybaa
C
libeyneybaa
C
libeyneybaa
C F
libeyneybaa

No comments:

Post a Comment