Wednesday, November 30, 2011

Beynumey beynumey - Sultans

C                                  F
Fiya reethikamunney namun govaalee ey malaa

C                                   G               
Vasmeeru kamunney dhurah nudhevunee
                  C
 Beynumey beynumey

C                                  F
Fiya reethikamunney namun govaalee ey malaa

C                                   G               
Vasmeeru kamunney dhurah nudhevunee
                  C
 Beynumey beynumey


C                         F
Fiyathakuge hiyaa vehikan edhemey

G                     C
Karuganduge vahaa eku moalhinuvaa

C           F      C        F
Andhireege thereyn alikan libuney

C          F            G              C
Fenuneema thimaa binnan
Beynumey beynumeyFiya reethikamunney namun govaalee ey malaa

vasmeeru kamunney dhurah nudhevunee
Beynumey beynumeyNiyanethi fiyathah fariveema folhey

Edhemey innan vas bala balaa

Kathi fiya numevaa hooreh fadha maa

Firukifa namaves binnan
Beynumey beynumey


Gasthakuge thereyn alikanvi malaa

Ari arive belin edhigen ma kalaa

Kalhi hutti hurin ruhigen ma kalaa

Hithuleeme thimaa bindhelan
Beynumey beynumey

No comments:

Post a Comment