Wednesday, April 26, 2017

Hithuge veriyaa - Ali Rameez


GAAmG
Hithuge veriyaa kamuga veenama abadhuves firumaanamey 
Hithuge veriyaa kamuga veenama abadhuves firumaanamey 
EmDAmG
Athu hifaigen dhuniye thereah nukume hama udhuheynamey X2 
******************************************* 
GAmDG
Kaakubaaey thiya naseebeh milkukohgen adhu hury X2 
Thaaku in maareethi malakah hiyy eky hadhiyaa kury 
EmBAmG
Maakurinves hithuga leemey hiyy maves athulaanamey 
Hithuge veriyaa kamuga veenama abadhuves firumaanamey 
Athu hifaigen dhuniye thereah nukume hama udhuheynamey 
******************************************** 
GAmDG
Keevvebaaey nunidhifaa migothah mashah dhen oveveny X2 
Keevvebaaey hithuge vindhaa ley magey mi avasvany 
GBAmG
Keevvegenkan neyngunas dhen dhekelumah adhi dhaanamey 
Hithuge veriyaa kamuga veenama abadhuves firumaanamey 
Athu hifaigen dhuniye thereah nukume hama udhuheynamey 
******************************************** 
Loabi hithakah libununama dhen handhuvarah foruvaanamey X2 
Loabiverieh kamu hadhaigen umuru huskollaanamey 
Loabivaakan haamakohdhy dhuniye sissaalaanamey 
Hithuge veriyaa kamuga veenama abadhuves firumaanamey 
Athu hifaigen dhuniye thereah nukume hama udhuheynamey X2

Monday, May 23, 2016

Hushiyaaru - Fahthey


(C/Am/F/G)
Maithirivee, maa lasthakeh nuvanees thaa dho Ma buni goiy noon goiy hedheema roolhi dhanee Vai gadha vee, gothakah kathiyagen gosgen thaa dho Rangalhu vaa athah nuhedheema roolhi dhanee (Chorus) 
(F/G/C) Hushiyaareh hama nuvevunu thaa dho, kasiyaaru vegen fani veema. Hushiyaareh hama nuvevunu thaa dho, dhan'di maaru alhan jehuneema. Hushiyaareh nuvevunu dho ey ey ey ey Hushiyaareh nuvevunu dho. Keeh mi vanee, kudhi kudhi ve kudhive dhanee ey Olhunuvaathee dhuruheliveema heenaruvee Bai alhanee, mahakah nama baivaru thaa dho Goiy othee hama nufenifaa oyaa dhoovee Loabi vevunee, aadheys mathee fothileema thaa dho Uhulhakun rulhi molhi bedhuneema roanaavee Roalhi belee, hulhevi han'dhu nala aranee ey Bana vilaa funi thuni veleema vissaara filee

Monday, May 9, 2016

Malakaa


G
malakaa malakaa malakaa 
D
feni pareenves ladhuvethivey 
G
dheranuvaashey 
thiyahaa ali kameh neh  
handhu ehery dhekebalaashey 
 
GD
lui lui vai roalhiyaa 
GD
farivaa maa koalhiyaa 
G
fenifaa bo lambaalaney 
GDGD
haamavy udugaa vidhaa 
CD
tharithah govaahen heenuveyhey 
dhoonithah ethiby kalaa 
hinithun vaathan dhekeyshey 
neyngeynyhey 
iveny madu madunves  
vaki namakeey adu ahaashey 
malakaa malakaa malakaa 
feni pareenves ladhuvethivey 
 
aramun ai handhaa 
handhuvaru gandhy bunan 
umurah ves fidhaavaanan 
vaudhekey mivany mirey 
hekikoh udaabin hih edheythy 
inthihaa edheny dhulun 
mihithah vaagoi bunaashey keh nuvaathy 
kamanaa kamanaa kamanaa 
vaki javaabeh 
heyohithakun dheebalaashey 

Roefaa kala - Ali rameez
D#G#
roefaa kalaa kurihaa huvaa 
C#G#D#
hindhuryga vey harulaa magey 
dheefaavumun aniyaa hithah 
foavey dhelo karunun ohey 
 
D#G#
ithubaaru dhyfaahury ruheykan angaa 
C#D#
vaudhaahuvaathah vymaa erey 
farudhaage furagahun vy beyvafaa 
neyngey thiloabin firumy erey 
veynaa thadhaa veyhithugaa 
foavey dhelo karunun ohey 
 
beyzaaruvymaa hithaa nukulhey alun 
majubooru nukurey gislaaromun 
nethey dhulun loabin govalaaney vareh 
nethey hashi heelaaneyhaa vareh 
nimumeh nuvaa shakuvaa miee 
foavey dhelo karunun ohey

Monday, March 14, 2016

Mage loabi dharifulhaa - cover by Nazeeh


transpose

Gm: F#m
D# : D
C#m : Bm
A#: A


GmD#
haruhithey hila hithey 
C#A#
karunain madu vaanehey 
haruhithey hila hithey 
karunain madu vaanehey 
A#D#
mage loabi dharifulhaa 
C#D
nume roashe kehkurey 
mage loabi dharifulhaa 
nume roashe kehkurey 
haruhithey hila hithey 
karunain madu vaanehey 
haruhithey hila hithey 
karunain madu vaanehey 
A#
ro ruimun vaa dherayakun 
D#
mey virigendhaa dhiumakun 
C#
vaane kameh gaimey nethey 
DA#
kaakahey ingeny mikan 
mage loabi dharifulhaa 
nume roashe kehkurey 
mage loabi dharifulhaa 
nume roashe kehkurey 
haruhithey hila hithey 
karunain madu vaanehey 
haruhithey hila hithey 
karunain madu vaanehey 

Thursday, February 25, 2016

Thihthimaa - Equatic vibes


C
Thih thih thih thieymaa 
Am
thihthi thihthi thihthi chaalu maa 2 
FGC      C7
edhigen bindhelan beynunvimaa
FGC
fenigen bindhelan moya kollimaa 
farivefaa in bageechaagaa 
folhifaindhaa fenilumun 2 
edhigen bindhelan beynunvimaa 
fenigen bindhelan moya kollimaa 
FG
reethivy bodu bageechaagaa 
EmAm
thimaa indhaa fenilumun 
FGC
hiy magey edhigen gowaaney thihthimaa 
reethivy bodu bageechaagaa 
thimaa indhaa fenilumun 
hiy magey edhigen gowaaney thihthimaa 
Thih thih thih thieymaa 
thihthi thihthi thihthi chaalu maa 2 
edhigen bindhelan beynunvimaa 
fenigen bindhelan moya kollimaa 
edhigen bindhelan........ 
edhigen bindhelan beynunvimaa