Wednesday, September 17, 2014

Neyngivevey ihusaases miee - Ali Rameez

 
AmE
neyngi vevey ihusaaseh miee 
GF
leygaa hingaa jazubaatheh miee 
CD
haasil vumah edhi hih rony 
E7E
yaaraa visnaashey insaaneh miee 

neyngi vevey ihusaaseh miee 
leygaa hingaa jazubaatheh miee 
haasil vumah edhi hih rony 
yaaraa visnaashey insaaneh miee 
(Am/D/Am/D/F/G/Am) 
uuuu uuuuuu uuu uuu 
 
AmB
nan ivey hindhu fenilaye 
AmB
hihves oyaa behi gendheyey 
GA
nunidheykan visneythy 
FE
nuhanu loebbah hih edheythy 
uuuu uuuuuu uuu uuu 
 
loebbah adhaa jhaamey salaam 
beynun javaabeh dhy kalaa 
mi hihvany beykaraarey 
mee nimunneh inthizaarey 
uuuu uuuuuu uuu uuu

Hih Nurovvaa - Ali Rameez


FGm
hih nurovvaa kushakaa nulaa hih nurovvaa 
CF
nuruhunnuvey lobi dheefaa 
Gm
nimidhane jaanaa hithaa 
FDm
fari fari fari saadhaa hinithunvumaa 
A#F
reethi nala nala adun ky sanaa aa 
A#F
hithakun nudhaaney filaa 

 
F
rey rey nidhin 
Dm
heylahvany 
A#F
yaaraage huvafenthakun 
dhaahihvany 
dhekilaashey adhu 
hih edhi govaathy mihaaru 
A#Gm
farikan thishaahy lolaa 
CF
hithakun nudhaaney filaa 
 
hin nurovvaaa.... 
 
lobin mi hih gaafil vegen 
abadhah kurin inthizaaru 
meygaa jaha vindhaa eky 
adhives iveythy thinan 
kurihaa e vaudhaa huvaa 
hithakun nudhaaney filaa 

Sunday, September 14, 2014

Dheevaanavey moosum


Em                        Am
Visnaalan neygey hiyaal thakey 
Em
Ajaibeh fadha ihusaas thekey 
CBm
Mivevenee loabi kan yageen 

 
EmC
Dheewaanaavey moosum 
Am
Thiyahen balaalumun 
AmDEm
Hinithunveemaa ves maafolhey 
 
Neygey jaadhooekey 
hithugaa ufan vanee 
Badhdhalkolleemaa hih furey 
 
Visnaalan neygey hiyaal thakey 
Ajaibeh fadha ihusaas thekey 
Mivevenee loabi kan yageen 
 
EmDAm
Mihithakah nethey araameh hilaa 
CEm
Moaayoos vanee kalaayaa nulaa 
 
Magey haalekee miyey neygunas 
Dhaakannethey handhaanun filaa 
Mivaagoi neygey loa ves tholhey 
 
Dheewaanaavey moosum 
Thiyahen balaalumun 
Hinithunveemaa ves maafolhey 
Neygey jaadhooekey 
Hithugaa ufan vanee 
Badhdhalkolleemaa hih furey 
 
Hithah thadhu veyey nubunevaanehey 
Insaanekey mee foruveynehey 
Mi vaagoi dhulun bunun dhen othee 
Nuruhun viyas nuhureveyneyey 
Kalaanoon loaehbbeh beynun nethey 
 
Dheewaanaavey moosum 
Thiyahen balaalumun 
Hinithunveemaa ves maafolhey 
Neygey jaadhooekey 
Hithugaa ufan vanee 
Badhdhalkolleemaa hih furey 
 
Visnaalan neygey hiyaal thakey 
Ajaibeh fadha ihusaas thekey 
Mivevenee loabi kan yageen

Gendhey bunamey


DGD
gendhey bunamey hithaa meyaa yaaraa  
AD
nagaigen dhey bunamey 

gendhey bunamey piyaa piyaa yaaraa 
nagaigen dhey bunamey 
D
othy lobinney othy lobinney  
othy lobinney 
GA
hih magey dheefaa 
D
nagaigendhey bunamey 
gendhey bunamey hithaa meyaa yaaraa  
nagaigen dhey bunamey 
 
AGD
thi jaadhoovy lolun ajaibeh fadha lolun 
AGDA
thi jaadhoovy lolun hithaa nukulheynutho 
GD
mihithaa nukulheynutho 
 
AG
theydhey yaaraa feneytho fineegaa mithaa hury 
CGAD
mee theydhey yaara feneytho fineegaa mithaa huree 
najaa vaaneytho najaa vaaneytho  
najaavaneytho adhu mihih 
lobin nagaigendhey bunamey 
gendhey bunamey piyaa piyaa 
nagaigen dhey bunamey 
 
thelhey goi mivany haal,thelhey goi mivany haal 
thelhey goi mivany haal kurey fenifaa asaru 
asaru  kurey fenifaa asaru 
dheevaanaa vedhaaney hithaa gulhumun nazaru 
ho dheevaana vedhaaney hithaa gulhumun nazaru 
mirey gendhaashey gendhaanshey magey hih  
aadhey naga gendhey bunamey

Sunday, September 7, 2014

Masthu - Mezzo


C#mA
Masthukuruvy moonu kashfu koh genney 
AC#m
aslu jismah ufaadhygennney 

fas enburuny mi hih furigenhey 
gasthu kurihaa saharu dhygenhey 
 
EA
dhannaashey mee huvafenehkan dhekey 
BC#m
heylaashey insaanaaa 
annaaney hoonaai veynaa eky 
visnaashey ey insaanaa 
 
raskaleh edhi nafsu vikkyhey 
astha kanbulo ekani vy nunhey 
aslu edheny dhuniye hodhanhey 
lasvenudhanys nidhin heylaashey 
  
fohelaashey eyru kan ve dhiyagoi hithun 
fattaahey aafeshumakun alun 
annaaney hoonaai veynaa eky 
heylaashey insaanaa

Sunday, July 13, 2014

ROE ROE HALAAKUVAA -ABSY


Intro ( Dm,Dm,C,C,A#,A#,A) REPEAR 4 TIME 
play like reggae  
 
 
DmCA#A  CA#A
ROE ROE HALAAKUVAA insaanaky kobaa 
beynun goi nuvi kamun heevaa goi dheki balaa 
 
ROE ROE HALAAKUVAA insaanaky kobaa 
beynun goi nuvi kamun heevaa goi dheki balaa 
 
FCA
saahibaa mihuthu ge rani kan kury ee 
saahibaa mihithuge ranikan kury ee 
 
dhen veyndhenivi gothugaa vakivy vakivun aii 
mihithaama thah dhenvy sababeh angaa nuhey 
saahibaa mihuthu ge rani kan kury ee 
saahibaa mihithuge ranikan kury ee 
dhen ai e kolhigandugaa abadhah vakivun aii 
mi hithaamah dhenvy sababeh bunedheynuhey