listen to me

Wednesday, April 9, 2014

Dear All blog users

Some people are copying the chords of the songs and making their own web sites,blogs,android apps etc, therefore i have made copying unable..  * thank you*

Sunday, April 6, 2014

Dhonkanbulo nidhaalaashey - Huzaam

 
EF#m
lobin kanbulo dhoognaa 
BE
avahah bohthaalashey 

lobin ungugaaa ovegen 
dhon kanbulo nidhaalashey 
 
EA
allah ge ismu fulhun 
BE
rakkaatherikan edhemun 
EA
allah eii kalaky 
BE
hurihaa kamakah kulhadhun 
EF#m
hamdhaai sanaa kiyamun 
BE
dhonkanbulo nidhaalaashey 
 
thiyaii mi hayaai ali koh 
unmeedhu ufehdhi nishaan 
thiyaii dhirihurumuge roohu 
thiyaii dhiriulhumuge saa 
jazubaathun hih furamun 
dhon kanbulo nidhaalaashey 
naadhye evves vagutheh 
thi hiyaalaa hama dhurugaa 
naadhey lobin nufurey 
fahareh hinithun vymaa 
 
lobin hithah kuramun  
dhon kanbulo nidhaalaashey 
 
mulhi geytherein iveny 
kanbuloge vaahaka adakah 
mulhi reyganduves shaugun 
beleny thiya harakaathah 
mihindhah harakaai madhu koh 
dhon kanbulo nidhaalaashey 
hmm hmm hmmm hmmm hmmm 
 
kulhelaa heelaa dhuvelaa 
ekugaa vaahaka bunelaa 
mulhi geythereyah dhirumeh 
genuvaa zeenai kollaa 
furusathu avahah edhemun 
dhon kanbulo nidhaalaashey 
 
dharifulhu reechah kiyavaa 
adu haadha ahaa hivvey 
thariyeh fadhain babulhaa 
than haadha dhekey hihvey 
miedhun kanulaaa ahamun 
dhon kanbulo nidhaalaashey 
hmm hmm hmmm hmmm hmmm 
 
allah ge rahumai fulhu 
thiya nooru vashaigen vun 
aliyaa andhiryge thereyn 
niumei thah gaaimu vun 
edhigenne dhuvaa kurany 
dhon kanbulo nidhaalaashey 
hmm hmm hmmm hmmm hmmm 

Saturday, April 5, 2014

Aadhey miadhu dhaan - Absy & fazeela (film dheriyaa)


AmF
{aadhey aadhey miadhu dhaan 
G
ulheythan vaaney bunan 
GF
fidhaaves vaahaa 
FGF
veye hih magey yaaraa 
Am
thiyahen hadhaa}*2 

 
Am
lobygaa hury inthizaarugaa  
A
maakurin thedhey 
G
vaanuvaa ingey vaane goi ingey 
FAm
unmeedhu aa mi kolly 
 
aadhey aadhey miadhu dhaan 
ulheythan vaaney bunan 
fidhaaves vaahaa 
veye hih magey yaaraa 
thiyahen hadhaa 
 
hih dhygen hury loebbashey mithaa 
gaathugaa vaathy 
nindhavaanutho dhaanugaa mirey 
ithubaarugaa mi bunely 
 
lobygaa magey vaanamey fidhaa 
mee thedhey yageen 
gohaky hedhey echakah vedhey 
abadhaku nuvey mi bunely 
 

Friday, April 4, 2014

Ekeevvehey nivaavumun e handhu fily


Em                                     D
{ekeevvehey nivaavamun e handhu fily 
DC
Reethi saafu moonakaa suvaalu kurey 
CD
Keevvehey hiyaavumun e maa mily 
CDEm
Reethi hus kuraa malaa suvaal kurey } *2 

 
EmD
Hithuge edhumekey mi beehilyma aavany 
EmD    C    Em
Konme minetakun hithey avas vamun dhany 
EmDA
Hithuge edhumekey mi beehilyma aavany 
EmDAEm
Konme minetakun hithey avas vamun dhany 
DEmDEm
Hitheye avas vamun dhany hithey avas vamun dhany 
 
Kyvehey hithah magey mihen vany 
Madun madun hithaa kalaa suvaal kurey 
Kyvvehey kurin nuvaa gotheh vany 
Konme hissakaa vakin suvaal kurey 
 
Naaru thakuga ley hingaa mi baaraky thiye 
Ley hingaa mi hithugavaa araamaky thiye 
Naaru thakuga ley hingaa mi baaraky thiye 
Ley hingaa mi hithugavaa araamaky thiye 
Vaa araamaky thiye *3 
 
Ekyvehey mithan balan e handhu iny 
Reethi soorayaa kalaa suvaal kurey 
Kyvehey hithah magey mihen vany 
Madu madun hithaa kalaa suvaal kurey 

Hama dhenme kalaa


G# /A# /E /G# 
Lalllalllalalalllaaallalal, lalalalla, llalalalalla, lalala 
 
G#
Firumaaladheynvy hithaaey 
F#G#
Esfiyathakun moonugaahey 
G#
Thuni thuni thi athugaa hifaafaa 
F#G#
Vaa lobi sirrun bunanhey 
 
F#G#
Adu ahaa buneladheyn 
F#     EG#
Bunebalaa adu ahaa 
 
G#
Hama dhenme kalaa mihithaa ruhuny 
E
Lobin hih milkuvy fenunyma kalaa 
D#
Dhen balaaves nulaa hureveyhe mithaa 
G#
Libunyma kala hih ufaa vaaneydho 
 
Dhilley fazaa dheki balaashey 
Thiya moonu fenifaa ufaavey 
Hinithun velymaa dhelo ves 
Heevey bunaahen ufaavey 
 
Nunekey adhi nudhey 
Gaathugaa madu kurey 
 
Lalllalllalalalllaaallalal, lalalalla, llalalalalla, lalala 
Fenumun balaahih nuvaaney  
Mooneh thithaagaa nuvaaney 
Ekugaa ulheythan balaafaa 
Nufurey hithehves nuvaaney 
 
Vaki nuvaanan ingey 
Ekuga vaanan ingey 
 
Hama dhenme kalaa mihithaa ruhuny 
Lobin hih milkuvy fenunyma kalaa 
Dhen balaaves nulaa hureveyhe mithaa 
Libunyma kala hih ufaa vaaneydho 
 
Lalllalllalalalllaaallalal, lalalalla, llalalalalla, lalala 

Wednesday, April 2, 2014

Elhi mi kandumathi

Chords for the whole song (Dm/A#/C/A)


DmA#CA
Kan'du medhah baraveli e dhuvefaa, madu kuran odi jehifa ovvaa, 

Kanu adhiri maakan'du thereygaa, fadu nuvaa thiya soora dhillee, 
Odi miyoh farakah eriyyey, odi vashaa mi redhan laniyyey 
Odi kolhun fenmathivi sandhoah, odi vashaa enburen feshiyyey 
 
DmA#CA
Fahurakah vaaney kamah hithaa, vun mashah mithuraa libun 
Dhathurakah fetteeme aharen, feni thibaa huvafen thakun 
Fahurakah vaaney kamah hithaa, vun mashah mithuraa libun 
Dhathurakah fetteeme aharen, feni thibaa huvafen thakun 
 
Gudugudaa nolhi dhanmavaa adu,  
Fun'dumugaa dhai geyni dhaa adu 
Hunumugaa kan'balun ulhey adu, 
Gaimuvee kan'du mathi alhaa adu 
 
Neiy kamun dhiggaru rihaakuru, 
Dhen hedhen maithiri mihaaraku, 
Keiykuraa varu hiyvareh nethi, 
Thiya handhaan vaakan ilaahaku, 
Edhumakun foavefai ma ovegen, 
Feshi dhathuru beykaaru vevigen, 
Hen'dhunakah loa hulhuvi mi nidhin, 
Heylevijjey foave themigen, 
 
Fahurakah vaaney kamah hithaa, vun mashah kanbuloa libun, 
Dhathurakah fetteeme aharen, feni thibaa huvafen thakun  
 
Fahurakah vaaney kamah hithaa, vun mashah mithuraa libun 
Dhathurakah fetteeme aharen, feni thibaa huvafen thakun 
Fahurakah vaaney kamah hithaa, vun mashah mithuraa libun 
Dhathurakah fetteeme aharen, feni thibaa huvafen thakun 
 
Thibaa huvafen thakun feni, thibaa huvafen thakun 
Thibaa huvafen thakun feni, thibaa huvafen thakun

Sunday, March 30, 2014

Dhooni


 
AEGA
Kandumedhuga oshovegen raalhuthah adu ahan ma ovvaa 
AEGD
Reethi dhoogneh dhirumbaa kolhah thirikury 
AEGD
Evy araameh dhuvahaku kolhun nulibeyney 
AEGD
Vy araameh bunedheyn mashakah neyngeye 

 
BF#AD
Dhoonithah dhoonithah dhoonithah ma govaigen dhaashey    *2 
 
Rihiveli thundiyakah gos hiyalugaa ma jassaaly 
Dhodhin koh dhy rythi kulayah 
Reethi kulayah mee kakugney 
Fahai balaali iru kula kulaige kakuni dhuvany 
Mathi balaaly dhoonithah udhuheny 
 
Dhoonithah dhoonithah dhoonithah ma govaigen dhaashey    *4 
AEGDE
Ma haadha ekagney ma haadha ekaniveriye govain dhaashey 
Dhoonithah dhoonithah dhoonithah ma govaigen dhaashey    *4