adsense

Tuesday, July 28, 2015

Rey nidhygaaves dhushymey - Ali Rameez


AD
rey nidhyaaves dhushymey  
ADGD
aadhey aadhey dhurugaa nuhurey 
ADA
lobin heeleemaa 

hoo ohhh aadhey dhurugaa nuhurey 
lobin heeleemaa 
 
hiyaal kuraathy reethi mooneh 
aaadhey aadhey dhurugaa nuhurey 
lobin heeleemaa 
hoo ohhh aadhey dhurugaa nuhurey 
lobin heeleemaa 
 
AG
haamathaakuvymaa hih magey roniye 
enmennah engeyney heevegen ronyhey 
ADAG
heesamaasa koh hadhaashe beynumy mirey 
mee hagygathey mihih edhey gotheh mirey ho ho ho 
 
ho lobivymaa vaa gothey thy  
aadhey aadhey  
aadhey dhurugaa nuhurey 
lobin heeleemaa 
hoo ohhh aadhey dhurugaa nuhurey 
lobin aadhey heeleemaa 
 
roalhiyaa ekygaa dhaan hingaashey aadhey 
javvugaaa thibenhey dhaan kereyne aadhey 
reethi reethi tharithakaa eky nashaanamey 
reethi handhuvashaa hemun hingaa hadhaanmaey oh ho ho 
 
hih edhey goi kiyaidhenyhey  
aadhey dhurugaa nuhurey 
lobin heeleemaa 
hoo ohhh aadhey dhurugaa nuhurey 
lobin aadhey heeleemaa 
 

Wednesday, July 8, 2015

Roaleemey - FATHOEmBm
dheewaanaa kohlaafaa waathee 
DC
loibbah edhigen roalee mey. 
 
EmBm
neygeyhaa wes bunedhen loaibeh  
DC
waathy hithuga, waanan gurubaan. 
foni ummeedheh ihusaas waathee, 
thi hiyaaley fini roalheegaa wee. 
 
dheewaanaa kohlaafaa waathee 
loibbah edhigen roalee mey 
hoadhan neydhen loibbeh thii noon 
vee goiy eydhuhun roalee mey. 
 
furagas dheefaa, thiyahen dhaathee 
hithugaa jehidhey, karunain furidhey 
dhaakah neydhen, aadheys kuramun 
baareh nuwe yey, fahathun dhewe ey. 
 
dheewaanaa kohlaafaa waathee 
loibbah edhigen roalee mey 
hoadhan neydhen loibbeh thii noon 
vee goiy eydhuhun roalee mey. 
 
DC
loa karunun furaa,waa haaluga 
EmBm
loibbah jahaamee salaamey huwaa 
DC
loibbaa ruhun, dheefaa nethas 
EmBmEm
hewey hih hawaalu kuran heyo hithun
 
dheewaanaa kohlaafaa waathee 
loibbah edhigen roalee mey 
hoadhan neydhen loibbeh thii noon 
vee goiy eydhuhun roalee mey.

Saturday, January 24, 2015

For blog users

Dear All,

i know its been days since i have not post any song chords. i am really sorry for that.
its because i am in a really busy schedule.
i really appreciate if you could send the lyrics. so that i can easily give the chords.
keep in touch guys.  :)

regards
Mohamed Hassaan
Dhivehi song's guitar chords

Friday, September 19, 2014

Erey haadha ruiimey - Umar Zahir


E
erey haadha rueemey 
B
handhaanvey e manzaru 
A
dhushee dhaadhikairin 
E
nidhaalaafa vaathy 
erey haadha rueemey 
handhaanvey e manzaru 
dhushee dhaadhikairin 
nidhaalaafa vaathy 
hithah kehnuviyeyfuraalo mi karunun 
huree roala roalaa handhaan aavaniyey 
EABE
heelaanuhey eh faharu heeladhee 
hih heeviyey laaronee vakinuvey 
F#mE
nulibeyne alun hithakah ufaleh 
F#mE
hinithunve govaahen heeve dhurun 
balaaleema thasveeru handhaan aavaniyey 
dhushy dhaadhi kairin nidhaalaafavaathy 
vissaara thoofaanakah vee erey 
gislaa rovey veegothunney erey 
vissaara thoofaanakah vee erey 
gislaa rovey veegothunney erey 
fenumeh alakun hama gaimu nuvey 
gendhaashe romun buneleeme eky 
huree kaakuhey adhu mithaa heyo edheyney 
dhushee dhaadhi kairin nidhaalaafavaathy 
erey haadha rueemey 
handhaanvey e manzaru 
dhushee dhaadhikairin 
nidhaalaafa vaathy