adsense

Saturday, January 24, 2015

For blog users

Dear All,

i know its been days since i have not post any song chords. i am really sorry for that.
its because i am in a really busy schedule.
i really appreciate if you could send the lyrics. so that i can easily give the chords.
keep in touch guys.  :)

regards
Mohamed Hassaan
Dhivehi song's guitar chords

Friday, September 19, 2014

Erey haadha ruiimey - Umar Zahir


E
erey haadha rueemey 
B
handhaanvey e manzaru 
A
dhushee dhaadhikairin 
E
nidhaalaafa vaathy 
erey haadha rueemey 
handhaanvey e manzaru 
dhushee dhaadhikairin 
nidhaalaafa vaathy 
hithah kehnuviyeyfuraalo mi karunun 
huree roala roalaa handhaan aavaniyey 
EABE
heelaanuhey eh faharu heeladhee 
hih heeviyey laaronee vakinuvey 
F#mE
nulibeyne alun hithakah ufaleh 
F#mE
hinithunve govaahen heeve dhurun 
balaaleema thasveeru handhaan aavaniyey 
dhushy dhaadhi kairin nidhaalaafavaathy 
vissaara thoofaanakah vee erey 
gislaa rovey veegothunney erey 
vissaara thoofaanakah vee erey 
gislaa rovey veegothunney erey 
fenumeh alakun hama gaimu nuvey 
gendhaashe romun buneleeme eky 
huree kaakuhey adhu mithaa heyo edheyney 
dhushee dhaadhi kairin nidhaalaafavaathy 
erey haadha rueemey 
handhaanvey e manzaru 
dhushee dhaadhikairin 
nidhaalaafa vaathy

Rolhin jehey vain


G
roalhin jehey vain 
D
hoadhi finikan kobai baavaey  
CD
dhoadhin dhinhaa dhihun 
CG
roavi faiy thakuga veehaa shuaaehge alikan kobaibaa 
 
roalhin jehey vain 
hoadhi finikan kobai baavaey  
dhoadhin dhinhaa dhihun 
roavi faiy thakuga veehaa shuaaehge alikan kobaibaa 
 
GC
foavihaa gina eh finifini vaareygaa 
DG
roalhi hurihaa fenehgaa jehi sakaraathaa 
D
oh! oh! koalhi koalhin folhunuhaa maathahves  
G
moalhi vee hey behehtunu libey faruvain 
C
naaru thakugaa hingaahaa oeh varu  
DG
shoahukoh genuvaey eh handhaanthah 
CG
oh kiyaafaa hemun oh kiyaa kuri suvaal 
D
foavi haa manzileh roave alhiah viyey 
G
roalhin jehey vain 
 
roalhin jehey vain 
hoadhi finikan kobai baavaey  
dhoadhin dhinhaa dhihun 
roavi faiy thakuga veehaa shuaaehge alikan kobaibaa 
 
goahakee bala kobaa kon kusheh hehyey 
hoa oh oh dhoalhaavefa anha kurin haadha dhuru vihyey 
oh oh oh foavaa hiyy badhaluvaa zaathakee hehyey 
hoadhany dhen thihen alhe thasahleehey 
roa murusadhu hadhanhe dhashah dhaanaee 
dhoalhuvaa thedhubunanhey jaaizee 
loa dhushun beynumee loa nuhulhuvey varah 
roashunves rohvamun vindhu karunaigahey hure genbeyny 
 
roalhin jehey vain 
hoadhi finikan kobai baavaey  
dhoadhin dhinhaa dhihun 
roavi faiy thakuga veehaa shuaaehge alikan kobaibaa 
 
boa vaareyge thoofaan aee 
heydha kuruvan feshybaa 
roa shan kan andhiri kuruvanybaa 
loamaraalain abadhu hunnan vee baa 
hoadha dhin haa ufaa fundu kuryhey thibaa 
loama gos kohfiyey dhuniye hibayah engeyhaa vafaa 
 
roalhin jehey vain 
hoadhi finikan kobai baavaey  
dhoadhin dhinhaa dhihun 
roavi faiy thakuga veehaa shuaaehge alikan kobaibaa 
 
roalhin jehey vain 
oh oh oh ais badhal vee 
oh oh vee baa vee

Karunain fovefaa


EmD
karunain foavefaa giss lamun veynugaa 
BCEm
maruve dhaan v he adhu nukulhedhey haalugaa 
haruadun emaazy thasahvaruvefaa 
farudhuney fahe nimen v he bika haalugaa 
 
EmAm
kon kushen hey magey fahe othee bunebalaa 
DBCEm
konme meehakume nafurathuge nazarun balaa 
kon kushen hey magey fahe othee bunebalaa 
konme meehakume nafurathuge nazarun balaa 
enmehaa moonuthah kilabuvehjey mila 
onna gaanoonuhey mee mithaa dhey hugaa 
karunain foavefaa giss lamun veynugaa 
maruve dhaan v he adhu nukulhedhey haalugaa 
 
vakivumun ekuverin v me maayoas vefa 
rakive isjehi mithaa dhuni ye ah gina vefa 
vakivumun ekuverin v me maayoas vefa 
rakive isjehi mithaa dhuni ye ah gina vefa 
makibain adhuviass aavebaakeevefaa 
vakithakun minju veythoa vamey adhu mitha 
karunain foavefaa giss lamun veynugaa 
maruve dhaan v he adhu nukulhedhey haalugaa 
 
midhuniyein aa hayaatheh ma hoadhaanamey 
hidhumathun maadhamaa hih furaadheynamey 
midhuniyein aa hayaatheh ma hoadhaanamey 
hidhumathun maadhamaa hih furaadheynamey 
thedhuniyathugaa ilaa ha shukuruveri vamey 
dhedhuniyein heyo naseebaa edhey haalugaa 
karunain foavefaa giss lamun veynugaa 
maruve dhaan v he adhu nukulhedhey haalugaa 
 
hithuge loaibaa ehee dhaaimah dheynamey 
mithurakee hithuga thiyaey ekeevaanmey 
hithuge loaibaa ehee dhaaimah dheynamey 
mithurakee hithuga thiyaey ekeevaanmey 
ithurumai hazrathun rahmathah edhivamey 
hithuga edhumee kala lehvumey ufalugaa 
 
karunain foavefaa giss lamun veynugaa 
maruve dhaan v he adhu nukulhedhey haalugaa 
haruadun emaazy thasahvaruvefaa 
farudhuney fahe nimen v he bika haalugaa