Thursday, August 3, 2017

Oh Nadhaa - Umar zahir cover.

Tuesday, May 30, 2017

Chaka - Affaan

(Bm / D / Em  / F#m)
Bulhalegge ulhumey hunnanee
(B / Bm / C#)
Dhanvarah loa hulhuvaalanee
Adu gadha kuramun rah kuda kuranee
Heyverikan ebahuri baa ?
(Pre chorus)

(G / A / Em / Bm)
Korakayyeh dhaahen Moosa ehera faibaigen dhanee.
(Em / A )
Gos kasaalee..
(Chorus)

(D / A / Bm / G)
Chaka.. Chaka valhugandakah Chaka Chaka valhugandakah Chaka Chaka kassaalee
Chaka Chaka valhugandakah Chaka Chaka Chaka valhugandakah Chaka Chaka kassaalee

Hama neyvaa lumeh nethi emburenee
Savvees gadi iru madhu vefaa
Halani halani koh ulhey mathanuvey
Dhethanun effaharaa fenidhaaney
*Pre chorus
*Chorus
(Bridge)

(A / E / Bm )
Hathares faigaa Chaka
(A/ E / Bm )
Fukkibain funnaabah Chaka
(G / A / D)
Dhen dhera nuvaanve gos gasthu fumMarley

Nudhaashe mage loabivaa - Ali Rameez


C#D#mC#
Nudhaashey magey loabivaa dhen    rulhive thihen, 
C#D#mA#mFm
Bunedheynuhey mili goiy hiyy adhu  reethikoh dhulun, 
A#mF#
Nukuraanan beyqaraar mee'ey haal, 
AD#G#
Mee'ey gaim ma edhey yaar hiyy edhey edhey hoahoa, 
Nudhaashey magey loabivaa dhen rulhive thihen x2. 
****************** 
Nuvaashey dhurugaa malaaey nuruhi thihen, 
Janbu koathaafathuge beehun dheyshey ufalun, 
Veemey loabin mithaa gaathugaa, 
Vaanuvaa balabalaa ma mihury mithaa hoahoa, 
Nudhaashey magey loabivaa dhen rulhive thihen x2. 
****************** 
Libeythoa edhigen hureemey thiya hinithun, 
Mihithun dheynan adhu kerihure maa hibain, 
Thee'ey adhu hiyy edhey loaiybaky, 
Thee magey ufalaky thee magey beykalaa hoahoa, 
Nudhaashey magey loabivaa dhen rulhive thihen x2.

Wednesday, April 26, 2017

Hithuge veriyaa - Ali Rameez


GAAmG
Hithuge veriyaa kamuga veenama abadhuves firumaanamey 
Hithuge veriyaa kamuga veenama abadhuves firumaanamey 
EmDAmG
Athu hifaigen dhuniye thereah nukume hama udhuheynamey X2 
******************************************* 
GAmDG
Kaakubaaey thiya naseebeh milkukohgen adhu hury X2 
Thaaku in maareethi malakah hiyy eky hadhiyaa kury 
EmBAmG
Maakurinves hithuga leemey hiyy maves athulaanamey 
Hithuge veriyaa kamuga veenama abadhuves firumaanamey 
Athu hifaigen dhuniye thereah nukume hama udhuheynamey 
******************************************** 
GAmDG
Keevvebaaey nunidhifaa migothah mashah dhen oveveny X2 
Keevvebaaey hithuge vindhaa ley magey mi avasvany 
GBAmG
Keevvegenkan neyngunas dhen dhekelumah adhi dhaanamey 
Hithuge veriyaa kamuga veenama abadhuves firumaanamey 
Athu hifaigen dhuniye thereah nukume hama udhuheynamey 
******************************************** 
Loabi hithakah libununama dhen handhuvarah foruvaanamey X2 
Loabiverieh kamu hadhaigen umuru huskollaanamey 
Loabivaakan haamakohdhy dhuniye sissaalaanamey 
Hithuge veriyaa kamuga veenama abadhuves firumaanamey 
Athu hifaigen dhuniye thereah nukume hama udhuheynamey X2

Monday, May 23, 2016

Hushiyaaru - Fahthey


(C/Am/F/G)
Maithirivee, maa lasthakeh nuvanees thaa dho Ma buni goiy noon goiy hedheema roolhi dhanee Vai gadha vee, gothakah kathiyagen gosgen thaa dho Rangalhu vaa athah nuhedheema roolhi dhanee (Chorus) 
(F/G/C) Hushiyaareh hama nuvevunu thaa dho, kasiyaaru vegen fani veema. Hushiyaareh hama nuvevunu thaa dho, dhan'di maaru alhan jehuneema. Hushiyaareh nuvevunu dho ey ey ey ey Hushiyaareh nuvevunu dho. Keeh mi vanee, kudhi kudhi ve kudhive dhanee ey Olhunuvaathee dhuruheliveema heenaruvee Bai alhanee, mahakah nama baivaru thaa dho Goiy othee hama nufenifaa oyaa dhoovee Loabi vevunee, aadheys mathee fothileema thaa dho Uhulhakun rulhi molhi bedhuneema roanaavee Roalhi belee, hulhevi han'dhu nala aranee ey Bana vilaa funi thuni veleema vissaara filee

Monday, May 9, 2016

Malakaa


G
malakaa malakaa malakaa 
D
feni pareenves ladhuvethivey 
G
dheranuvaashey 
thiyahaa ali kameh neh  
handhu ehery dhekebalaashey 
 
GD
lui lui vai roalhiyaa 
GD
farivaa maa koalhiyaa 
G
fenifaa bo lambaalaney 
GDGD
haamavy udugaa vidhaa 
CD
tharithah govaahen heenuveyhey 
dhoonithah ethiby kalaa 
hinithun vaathan dhekeyshey 
neyngeynyhey 
iveny madu madunves  
vaki namakeey adu ahaashey 
malakaa malakaa malakaa 
feni pareenves ladhuvethivey 
 
aramun ai handhaa 
handhuvaru gandhy bunan 
umurah ves fidhaavaanan 
vaudhekey mivany mirey 
hekikoh udaabin hih edheythy 
inthihaa edheny dhulun 
mihithah vaagoi bunaashey keh nuvaathy 
kamanaa kamanaa kamanaa 
vaki javaabeh 
heyohithakun dheebalaashey