Monday, March 14, 2016

Mage loabi dharifulhaa - cover by Nazeeh


transpose

Gm: F#m
D# : D
C#m : Bm
A#: A


GmD#
haruhithey hila hithey 
C#A#
karunain madu vaanehey 
haruhithey hila hithey 
karunain madu vaanehey 
A#D#
mage loabi dharifulhaa 
C#D
nume roashe kehkurey 
mage loabi dharifulhaa 
nume roashe kehkurey 
haruhithey hila hithey 
karunain madu vaanehey 
haruhithey hila hithey 
karunain madu vaanehey 
A#
ro ruimun vaa dherayakun 
D#
mey virigendhaa dhiumakun 
C#
vaane kameh gaimey nethey 
DA#
kaakahey ingeny mikan 
mage loabi dharifulhaa 
nume roashe kehkurey 
mage loabi dharifulhaa 
nume roashe kehkurey 
haruhithey hila hithey 
karunain madu vaanehey 
haruhithey hila hithey 
karunain madu vaanehey 

Thursday, February 25, 2016

Thihthimaa - Equatic vibes


C
Thih thih thih thieymaa 
Am
thihthi thihthi thihthi chaalu maa 2 
FGC      C7
edhigen bindhelan beynunvimaa
FGC
fenigen bindhelan moya kollimaa 
farivefaa in bageechaagaa 
folhifaindhaa fenilumun 2 
edhigen bindhelan beynunvimaa 
fenigen bindhelan moya kollimaa 
FG
reethivy bodu bageechaagaa 
EmAm
thimaa indhaa fenilumun 
FGC
hiy magey edhigen gowaaney thihthimaa 
reethivy bodu bageechaagaa 
thimaa indhaa fenilumun 
hiy magey edhigen gowaaney thihthimaa 
Thih thih thih thieymaa 
thihthi thihthi thihthi chaalu maa 2 
edhigen bindhelan beynunvimaa 
fenigen bindhelan moya kollimaa 
edhigen bindhelan........ 
edhigen bindhelan beynunvimaa

Monday, February 22, 2016

Magey haalu bunedheyn mithuraa ( Ali Rameez)


FGm
magey haalu bunedhen mithuraa 
Bb
ey yaaruge hiyanin 
CF
madhadhu libunmy alhuge dhuaa ey 
FGm
dhekey hiyaaly aalamugaa vy 
FC
ranikamugaavy aadhe thibaa ey 
F
aadhe thibaa ey 
 
FBb
alikuri fathihuge dhoadhi thakaigen 
CF
irugaavaa thaazaa hoonun heefiluvaige
alikuri fathihuge dhoadhi thakaigen 
irugaavaa thaazaa hoonun heefiluvaigen 
FGm
zuvaan kamaigen hiyaaluge ramzy 
FC
lobuvethi magaamuga folhunu malaaey 
F
folhunu malaaey 
 
hekiveye thari handhu dhauru kuraahaa 
ithubaareh kohgen mihiry heenukuraahaa 
hekiveye thari handhu dhauru kuraahaa 
ithubaareh kohgen mihiry heenukuraahaa 
hithaai vindhaa naaruthakunves 
dhaurukuraany miyadhu kalaaey 
miyadhu kalaaey 
 
handhuveye furihama saadhavileyrey 
andhiryga thiya lo vidhaey kalhufoe rey rey 
handhuveye furihama saadhavileyrey 
andhiryga thiya lo vidhaey kalhufoe rey rey 
kalaa ahaashey haama mikurany 
ekuveri kamaaeku haggu sanaaey 
haggu sanaaey

Wednesday, August 26, 2015

Neyngi hithey gendhevyma lobin - Ali Rameez


CmD#Cm
neyngi hithey gendhevyma lobin mithuraa 
G#G7FmA#G#G7
nunidhey handhumavany handhumavany handhumavany 

meygaa jaha vindhu neyngi lobin 
gendhevy tho kalaa gendhevy kalaa gendhevy kalaa gendhevy kalaa 
neyngi hithey gendhevyma mithuraa hodheny 
CmG7G#A#
{vy handhaa reyga saafu handhuvaruga  
F
fenunu manzaru thakey 
A#Cm
foohinuveytho balaa} x2 
A#FCm
mendhamugaa fini manzilehgaa nidhaafaa vany 
nyengi hithey gendhevyma lobin mithuraa 
nunidhey handhumavany handhumavany handhumavany 
neyngi hithey gendhevyma lobin mithuraa hodheny 
{shakku nufilaathi neyngeyey haalu vaashe lobyga ehy 
hodheny saahibaa ohh} x2 
haal kiyaidheme faaruthah hedhey meygaa neyngeny

{hih kendeyneyhe thaaku dhaa konme liyevifaa vey thinan
hairaanveyey hairaanveye} x2
vaalobi neyngegnaa hih nagaigen balaashey amey
Wednesday, August 5, 2015

Neyngivevey Ihusaaseh - Ali Rameez


oo u oooo uh ooo 
 
AmE
{neyngivevey ihusaaseh miee 
GF
leygaa hingaa jazubaatheh miee 
CD
haasil vumah edhi hih rony 
E7E
yaaraa visnaashey 
insaaneh miee} x2 
 
Am D Am D F G Am 
oo u oooo uh ooo 
 
AmB
nan ivey hindhu thelhileye 
AmB
hihves oyaa behigendheyey 
GD
nunidheykan visneythy 
FE
nuhanu loebbah hih edheythy 
oo u oooo uh ooo 
 
loebbah adhaa jahamey salaam 
beynun javaabeh dhy kalaa 
mihih vany beykaraarey 
mee nimun neh inthizaarey 
oo u oooo uh ooo 
 
{neyngivevey ihusaaseh miee 
leygaa hingaa jazubaatheh miee 
haasil vumah edhi hih rony 
yaaraa visnaashey 
insaaneh miee} x2 

Tuesday, July 28, 2015

Rey nidhygaaves dhushymey - Ali Rameez


AD
rey nidhyaaves dhushymey  
ADGD
aadhey aadhey dhurugaa nuhurey 
ADA
lobin heeleemaa 

hoo ohhh aadhey dhurugaa nuhurey 
lobin heeleemaa 
 
hiyaal kuraathy reethi mooneh 
aaadhey aadhey dhurugaa nuhurey 
lobin heeleemaa 
hoo ohhh aadhey dhurugaa nuhurey 
lobin heeleemaa 
 
AG
haamathaakuvymaa hih magey roniye 
enmennah engeyney heevegen ronyhey 
ADAG
heesamaasa koh hadhaashe beynumy mirey 
mee hagygathey mihih edhey gotheh mirey ho ho ho 
 
ho lobivymaa vaa gothey thy  
aadhey aadhey  
aadhey dhurugaa nuhurey 
lobin heeleemaa 
hoo ohhh aadhey dhurugaa nuhurey 
lobin aadhey heeleemaa 
 
roalhiyaa ekygaa dhaan hingaashey aadhey 
javvugaaa thibenhey dhaan kereyne aadhey 
reethi reethi tharithakaa eky nashaanamey 
reethi handhuvashaa hemun hingaa hadhaanmaey oh ho ho 
 
hih edhey goi kiyaidhenyhey  
aadhey dhurugaa nuhurey 
lobin heeleemaa 
hoo ohhh aadhey dhurugaa nuhurey 
lobin aadhey heeleemaa 
 

Wednesday, July 8, 2015

Roaleemey - FATHOEmBm
dheewaanaa kohlaafaa waathee 
DC
loibbah edhigen roalee mey. 
 
EmBm
neygeyhaa wes bunedhen loaibeh  
DC
waathy hithuga, waanan gurubaan. 
foni ummeedheh ihusaas waathee, 
thi hiyaaley fini roalheegaa wee. 
 
dheewaanaa kohlaafaa waathee 
loibbah edhigen roalee mey 
hoadhan neydhen loibbeh thii noon 
vee goiy eydhuhun roalee mey. 
 
furagas dheefaa, thiyahen dhaathee 
hithugaa jehidhey, karunain furidhey 
dhaakah neydhen, aadheys kuramun 
baareh nuwe yey, fahathun dhewe ey. 
 
dheewaanaa kohlaafaa waathee 
loibbah edhigen roalee mey 
hoadhan neydhen loibbeh thii noon 
vee goiy eydhuhun roalee mey. 
 
DC
loa karunun furaa,waa haaluga 
EmBm
loibbah jahaamee salaamey huwaa 
DC
loibbaa ruhun, dheefaa nethas 
EmBmEm
hewey hih hawaalu kuran heyo hithun
 
dheewaanaa kohlaafaa waathee 
loibbah edhigen roalee mey 
hoadhan neydhen loibbeh thii noon 
vee goiy eydhuhun roalee mey.