adsense

Wednesday, August 26, 2015

Neyngi hithey gendhevyma lobin - Ali Rameez


CmD#Cm
neyngi hithey gendhevyma lobin mithuraa 
G#G7FmA#G#G7
nunidhey handhumavany handhumavany handhumavany 

meygaa jaha vindhu neyngi lobin 
gendhevy tho kalaa gendhevy kalaa gendhevy kalaa gendhevy kalaa 
neyngi hithey gendhevyma mithuraa hodheny 
CmG7G#A#
{vy handhaa reyga saafu handhuvaruga  
F
fenunu manzaru thakey 
A#Cm
foohinuveytho balaa} x2 
A#FCm
mendhamugaa fini manzilehgaa nidhaafaa vany 
nyengi hithey gendhevyma lobin mithuraa 
nunidhey handhumavany handhumavany handhumavany 
neyngi hithey gendhevyma lobin mithuraa hodheny 
{shakku nufilaathi neyngeyey haalu vaashe lobyga ehy 
hodheny saahibaa ohh} x2 
haal kiyaidheme faaruthah hedhey meygaa neyngeny

{hih kendeyneyhe thaaku dhaa konme liyevifaa vey thinan
hairaanveyey hairaanveye} x2
vaalobi neyngegnaa hih nagaigen balaashey amey
Wednesday, August 5, 2015

Neyngivevey Ihusaaseh - Ali Rameez


oo u oooo uh ooo 
 
AmE
{neyngivevey ihusaaseh miee 
GF
leygaa hingaa jazubaatheh miee 
CD
haasil vumah edhi hih rony 
E7E
yaaraa visnaashey 
insaaneh miee} x2 
 
Am D Am D F G Am 
oo u oooo uh ooo 
 
AmB
nan ivey hindhu thelhileye 
AmB
hihves oyaa behigendheyey 
GD
nunidheykan visneythy 
FE
nuhanu loebbah hih edheythy 
oo u oooo uh ooo 
 
loebbah adhaa jahamey salaam 
beynun javaabeh dhy kalaa 
mihih vany beykaraarey 
mee nimun neh inthizaarey 
oo u oooo uh ooo 
 
{neyngivevey ihusaaseh miee 
leygaa hingaa jazubaatheh miee 
haasil vumah edhi hih rony 
yaaraa visnaashey 
insaaneh miee} x2 

Tuesday, July 28, 2015

Rey nidhygaaves dhushymey - Ali Rameez


AD
rey nidhyaaves dhushymey  
ADGD
aadhey aadhey dhurugaa nuhurey 
ADA
lobin heeleemaa 

hoo ohhh aadhey dhurugaa nuhurey 
lobin heeleemaa 
 
hiyaal kuraathy reethi mooneh 
aaadhey aadhey dhurugaa nuhurey 
lobin heeleemaa 
hoo ohhh aadhey dhurugaa nuhurey 
lobin heeleemaa 
 
AG
haamathaakuvymaa hih magey roniye 
enmennah engeyney heevegen ronyhey 
ADAG
heesamaasa koh hadhaashe beynumy mirey 
mee hagygathey mihih edhey gotheh mirey ho ho ho 
 
ho lobivymaa vaa gothey thy  
aadhey aadhey  
aadhey dhurugaa nuhurey 
lobin heeleemaa 
hoo ohhh aadhey dhurugaa nuhurey 
lobin aadhey heeleemaa 
 
roalhiyaa ekygaa dhaan hingaashey aadhey 
javvugaaa thibenhey dhaan kereyne aadhey 
reethi reethi tharithakaa eky nashaanamey 
reethi handhuvashaa hemun hingaa hadhaanmaey oh ho ho 
 
hih edhey goi kiyaidhenyhey  
aadhey dhurugaa nuhurey 
lobin heeleemaa 
hoo ohhh aadhey dhurugaa nuhurey 
lobin aadhey heeleemaa 
 

Wednesday, July 8, 2015

Roaleemey - FATHOEmBm
dheewaanaa kohlaafaa waathee 
DC
loibbah edhigen roalee mey. 
 
EmBm
neygeyhaa wes bunedhen loaibeh  
DC
waathy hithuga, waanan gurubaan. 
foni ummeedheh ihusaas waathee, 
thi hiyaaley fini roalheegaa wee. 
 
dheewaanaa kohlaafaa waathee 
loibbah edhigen roalee mey 
hoadhan neydhen loibbeh thii noon 
vee goiy eydhuhun roalee mey. 
 
furagas dheefaa, thiyahen dhaathee 
hithugaa jehidhey, karunain furidhey 
dhaakah neydhen, aadheys kuramun 
baareh nuwe yey, fahathun dhewe ey. 
 
dheewaanaa kohlaafaa waathee 
loibbah edhigen roalee mey 
hoadhan neydhen loibbeh thii noon 
vee goiy eydhuhun roalee mey. 
 
DC
loa karunun furaa,waa haaluga 
EmBm
loibbah jahaamee salaamey huwaa 
DC
loibbaa ruhun, dheefaa nethas 
EmBmEm
hewey hih hawaalu kuran heyo hithun
 
dheewaanaa kohlaafaa waathee 
loibbah edhigen roalee mey 
hoadhan neydhen loibbeh thii noon 
vee goiy eydhuhun roalee mey.

Saturday, January 24, 2015

For blog users

Dear All,

i know its been days since i have not post any song chords. i am really sorry for that.
its because i am in a really busy schedule.
i really appreciate if you could send the lyrics. so that i can easily give the chords.
keep in touch guys.  :)

regards
Mohamed Hassaan
Dhivehi song's guitar chords